Hispanistyka

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Studia przygotowują do swobodnego porozumiewania się językiem hiszpańskim w życiu zawodowym i codziennym.

Tytuł zawodowy: licencjat

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Historia Hiszpanii
  • Historia literatury hiszpańskiej
  • Praktyczna nauka języka hiszpańskiego – konwersacja i leksyka
  • Praktyczna nauka języka hiszpańskiego -gramatyka

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wysoką praktyczną znajomość języka hiszpańskiego na poziomie B2 oraz szeroką wiedzę na temat historii, kultury, literatury i sztuki oraz współczesnych realiów i sytuacji Hiszpanii i krajów języka hiszpańskiego. Ponadto potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu dyscyplin wykładanych podczas studiów: językoznawstwa, literatury, historii oraz języka hiszpańskiego ekonomii, administracji i hotelarstwa. Dysponuje również umiejętnością wykorzystania tych kompetencji w pracy zawodowej i w życiu codziennym.

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują do podjęcia pracy w instytucjach społeczno-kulturalnych, w mediach czy administracji związanych z językiem i kulturą świata hiszpańskiego. Poza tym absolwent może podjąć pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, sektorze turystyki i usług wymagających dobrej znajomości języka hiszpańskiego, przedsiębiorstwach hiszpańskich, hiszpańsko-polskich oraz polskich, których działalność dotyczy szczególnie rynków hiszpańskojęzycznych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej prowadzących współpracę z zagranicą.

Dodatkowe informacje

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/hispanistyka/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl