Edytorstwo

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Edytorstwo to kierunek humanistyczny związany z pracą nad tekstem i jego oprawą graficzną.

Tytuł zawodowy: licencjat

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Historia książki
  • Grafologiczna lektura rękopisów
  • Aplikacje użytkowe w pracy edytora
  • Edytorska analiza utworów
  • Sztuka edytorska
  • Norma i forma. Z problemów teorii twórczośc
  • Analiza retoryczna tekstów użytkowych

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Studia przygotowują do edycji dzieł literackich, książek, biuletynów, broszur, dokumentów naukowych, czasopism czy w wydawnictwach, redakcjach, środkach masowego przekazu.

Studenci studiów edytorskich nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu: historii edytorstwa, tekstologii, edycji, składu komputerowego, a także organizacji pracy wydawniczej i marketingu książki.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent kierunku może podjąć pracę jako redaktor czasopism, wydawnictw naukowych i komercyjnych, adiustator, redaktor portali internetowych, grafik, animator kultury, broker edukacyjny i pracownik agencji reklamowych, twórca stron internetowych czy copywriter.

Dodatkowe informacje

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/edytorstwo/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl