Doradztwo ogrodnicze

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Dziedzina nauki: nauki rolnicze, nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Celem kierunku doradztwo ogrodnicze jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w doradztwie ogrodniczym. Absolwenci będą potrafili organizować i kierować ogrodniczą działalnością doradczą, analizować złożone zagadnienia związane z technologią produkcji płodów ogrodniczych oraz kreatywnie dostosować je do zmieniających się warunków środowiskowych i wymagań konsumentów. Studia dają możliwość zdobycia wiedzy o nowoczesnych technikach i technologiach produkcji stosowanych w ogrodnictwie, procesach zachodzących w czasie wzrostu i przechowywania produktów ogrodniczych oraz zasadach oceny ich jakości. Zajęcia prowadzone na studiach pozwalają na poznanie i opanowanie umiejętności stosowania nowoczesnych technologii informatycznych do pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji ogrodniczej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w ośrodkach doradztwa rolniczego, firmach doradczych pracujących dla ogrodnictwa, firmach dostarczających zaopatrzenie ogrodnicze, prowadzących szkolenia w zakresie ogólnie pojętego ogrodnictwa, zakładach przetwórczych jako osoba sprawująca nadzór i kontrolująca produkcję w gospodarstwach, w ośrodkach badawczo-rozwojowych i instytucjach naukowych.

https://up.lublin.pl/doradztwo-ogrodnicze/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl