Plany migracyjne studentów kończących studia w Lublinie – praca dyplomowa studentki UMCS – Julii Pitury realizowana we współpracy z Urzędem Miasta Lublin

W ramach proponowanych przez Miasto Lublin tematów prac dyplomowych, studenci mają szansę na pracę nad rzeczywistymi i realnymi zagadnieniami, odnoszącymi się do szeroko rozumianego rozwoju społecznego, akademickiego, gospodarczego i przestrzennego Lublina.

Jedna z propozycji miejskich tematów została wybrana przez Julię Piturę – studentkę trzeciego roku Zarządzania w Politykach Publicznych na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lubinie, która we współpracy z Wydziałem Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin przygotowuje pracę licencjacką na temat planów migracyjnych studentów i studentek kończących studia w Lublinie i motywacji ich wyborów.

W celu weryfikacji postawionych hipotez badawczych oraz nakreślenia wniosków i rekomendacji związanych z motywacjami migracyjnymi lubelskich studentów, zwracamy się z prośbą do Studentów i Studentek ostatniego roku studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz jednolitych studiów magisterskich o wypełnienie krótkiej ankiety.

zdjęcie przedstawia dłoń trzymającą długopis i piszącą po zeszycie

Ankieta jest anonimowa i dostępna w dwóch wersjach językowych:

Ankieta zawiera tylko pytania zamknięte, czas wypełnienia wynosi max. 5 min. Będzie ona dostępna do 14 kwietnia 2022 roku.

Wyniki uzyskane w ramach pracy dyplomowej umożliwią pracownikom Urzędu Miasta Lublin nakreślenie kierunków dalszych działań w ramach projektów „Study in Lublin” oraz „Studiuj w Lublinie” w nowej perspektywie strategicznej do roku 2030. Głównym celem ww. projektów, realizowanych od wielu lat w partnerstwie ze wszystkimi lubelskimi uczelniami, jest zainteresowanie studiowaniem w Lublinie kandydatów na studia z Polski oraz z zagranicy.

Serdecznie zapraszam do wypełnienia ankiety!