Ostatnie dni zapisów na roczny kurs języka polskiego dla cudzoziemców (UMCS)

UMCS przedłuża do 10 września rekrutację kandydatów na roczny kurs języka polskiego dla cudzoziemców, przygotowujący do podjęcia studiów w Polsce.

Kurs, organizowany przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, przeznaczony jest dla Polaków mieszkających za granicą i obcokrajowców. Kurs stwarza możliwość intensywnego uczenia się języka polskiego dla osób początkujących oraz osób znających już w mniej lub bardziej zaawansowanym stopniu język polski. Zajęcia odbywają się w grupach o zróżnicowanych poziomach, stosownie do stopnia znajomości języka polskiego – poziom A2, B1, B2, C1.

W ramach przygotowania do studiów w Polsce, CJKP proponuje również dodatkowe zajęcia specjalistyczne z takich przedmiotów jak matematyka, historia, geografia, język angielski (do wyboru, w zależności od potrzeb). Zajęcia specjalistyczne nauczane są od II semestru.

Kurs trwa od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Po jego zakończeniu, uczestnicy zdają egzaminy końcowe, otrzymują zaświadczenia i samodzielnie ubiegają się o przyjęcie na studia na wybranej uczelni.

Więcej informacji na temat kursu na stronie UMCS, w aktualnościach.