Lublin Skills Up!

Zachęcamy do udziału w kolejnych warsztatach w ramach projektu „Lublin Skills Up!”. Spotkanie pt.: Self-coaching – czyli jak rozmawiać z wewnętrznym krytykiem odbędzie się już 13 września 2023 r., godz. 10.00 -12.00 w „Miejscówce” SKENDE.

Temat: Self-coaching – czyli jak rozmawiać z wewnętrznym krytykiem
(prowadząca Anna Nizioł – psycholog biznesu, coach, trener kompetencji miękkich, terapeuta, wykładowca-praktyk w obszarze psychologii biznesu oraz psychologii społecznej, właścicielka firmy szkoleniowej COMPETIVA)

Program Lublin Skills Up! to cykl bezpłatnych warsztatów rozwojowych dla młodzieży, ukierunkowany na wsparcie kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Każdy z warsztatów będzie rozwijał wśród uczestników i uczestniczek nowe umiejętności. Będą to między innymi: zasady skutecznej komunikacji, asertywność, metody pracy nad własnym potencjałem czy budowanie pewności siebie, a także przygotowanie do poszukiwania pracy oraz osiągnięcia sukcesu podczas rozmowy rekrutacyjnej. Program uwzględnia spotkania z coachem oraz praktykami biznesowymi, posiadającymi wiedzę merytoryczną i doświadczenie we wspieraniu młodych na ścieżce rozwoju. Odbiorcą projektu jest pełnoletnia młodzież, stojąca u progu wyboru ścieżki kariery zawodowej – studenci, absolwenci uczelni wyższych, a także uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Lublin.

Program Lublin Skills Up! realizowany jest w ramach działań Miasta Lublin na rzecz Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

Dodatkowym komponentem motywacyjnym dla młodzieży jest możliwość zbierania naklejek – „Skilli” za udział w warsztatach i wymieniania ich na nagrody.
Za zebranie 5 „Skilli” przysługuje gadżet, zaś za zebranie 10 „Skilli” nagroda gwarantowana. Szczegóły dotyczące udziału w programie określa Regulamin.

Warsztaty odbywają się w wyznaczone środy danego miesiąca, aż do końca roku 2023. Aby wziąć udział w danym warsztacie wymagana jest rejestracja oraz akceptacja Regulaminu Programu.

Więcej na stronie przedsiebiorczy.lublin.eu