Zielarstwo i fitoprodukty

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Dziedzina nauki: nauki rolnicze, nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Zielarstwo jest działem wiedzy zajmującym się zagadnieniami uprawy roślin zielarskich, zbioru, suszenia i przechowywania surowców zielarskich oraz hodowli odmian użytkowych.

Tytuł zawodowy: inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Historia zielarstwa
  • Przyprawy krajowe i egzotyczne
  • Substancje bioaktywne
  • Zielarstwo ogólne i szczegółowe
  • Farmakognozja
  • Diagnostyka laboratoryjna fitoproduktów
  • Leki roślinne

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Studia na kierunku zielarstwo i terapie roślinne mają na celu merytoryczne i praktyczne przygotowanie absolwentów do produkcji zielarskiej: uprawy, zbioru, suszenia oraz przechowywania, standaryzacji i oceny jakości surowców zielarskich, a także dotyczą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem zielarskim (produkcyjnym i terapeutycznym).

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci kierunku zielarstwo i terapie roślinne uzyskują odpowiednie kwalifikacje i mogą znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się obrotem i sprzedażą produktów leczniczych, jak również wykonywać szeroko rozumianą działalność w zakresie produkcji, kontroli jakości, przetwórstwa, doradztwa, popularyzacji, nauczania, pracy badawczej w dziedzinie zielarstwa.

Dodatkowe informacje

https://www.up.lublin.pl/zielarstwo/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl