Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Studia Podyplomowe kierowane są do absolwentów studiów wyższych, zarówno magisterskich, zawodowych jak i licencjackich, pracowników przemysłu branży spożywczej, którzy chcą uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.

Dodatkowe informacje

https://www.up.lublin.pl/4510/?rid=9385

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl