Biotechnologia

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne, nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Biotechnologia to kierunek dający możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z nauk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej.

Tytuł zawodowy: inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • Biotechnologia w diagnostyce i leczeniu zwierząt
 • Podstawy biotechnologii roślin
 • Podstawy biotechnologii zwierząt
 • Biotechnologia w ochronie środowiska
 • Biotechnologia żywności i leków
 • Inżynieria i aparatura bioprocesowa
 • Systemy pomiaru i kontroli w bioinżynierii

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • Biotechnologia roślin
 • Biotechnologia zwierząt
 • Biotechnologia żywności i leków
 • Biotechnologia przemysłowa i środowiska

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę z biotechnologii stosowanej w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym, ochronie zdrowia i ochronie środowiska; zdobywa umiejętność projektowania bioprocesów i bioproduktów.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może znaleźć pracę w jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych lub jednostkach zajmujących się projektowaniem procesów biotechnologicznych. 

Dodatkowe informacje

https://www.up.lublin.pl/biotechnologia/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl