Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Dynamiczne studia to jeden z najlepszych okresów życia, a także klucz do kariery zawodowej. Oferujemy solidne doskonalenie własnych umiejętności sportowych i nabywanie nowych oraz kształtujemy umiejętności praktyczne do ich nauczania.

Tytuł zawodowy: licencjat

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • Biologia i ekologia
 • Fizyka i biomechanika
 • Trening ogólnorozwojowy i fitness
 • Biochemia z elementami biochemii wysiłku
 • Pedagogika z elementami pedagogiki specjalnej
 • Pływanie sportowe i ratownictwo wodne
 • Jeździectwo rekreacyjne
 • Jeździectwo sportowe i woltyżerka
 • Metodyka wychowania fizycznego
 • Metodyka atletyki terenowej

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Na studiach Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana szczególny nacisk zostanie położony na żeglarstwo i jeździectwo, będące dynamicznie rozwijającymi się formami sportu, turystyki i rekreacji współczesnego, wysoko rozwiniętego społeczeństwa.

Dostęp do kół naukowych i zespołów kulturowych Uniwersytetu oraz do sekcji sportowych AZS, wraz z systemem wymiany międzynarodowej, umożliwi rozwój osobisty będąc wspaniałą przygodą. Dostęp do klubów sportowych umożliwi kontakty ze sportem wysokokwalifikowanym.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent będzie przygotowany do pracy w klubach sportowych (szczególnie LZS) oraz przedsiębiorstwach zajmujących się szeroko pojętą kulturą fizyczną, a przede wszystkim w instytucjach samorządu gminnego/miejskiego, ośrodkach sportu i rekreacji i organizacjach non-profit, jako specjalista od organizowania kultury fizycznej i turystyki kwalifikowanej w środowiskach wiejskich i naturalnych.

Dodatkowe informacje

https://www.up.lublin.pl/aktywnosc-fizyczna/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl