Agrobiznes

Uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy

Wydział: Wydział Agrobioinżynierii

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Agrobiznes to największy subsystem gospodarki w każdym kraju, utworzony przez zintegrowane pionowo systemy gospodarcze rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i usług w tym handlowych.

Tytuł zawodowy: inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Technologie informatyczne
  • Komunikacja w biznesie
  • Chemia rolna
  • Prawo gospodarcze w agrobiznesie
  • Ogólna uprawa roślin
  • Funkcjonowanie rynku żywnościowego

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę w zakresie technologii produkcji produktów rolniczych oraz ich przetwórstwa, procesów stworzenia produktu finalnego dla konsumentów, sposobów tworzenia i funkcjonowania klastrów agrobiznesowych oraz kreowanych przez nich korzyściach społecznych, przyrodniczych i ekonomicznych, a także kształtowania konkurekcyjności produktów, gospodarstw i przedsiębiorstw przy uwzględnieniu strategicznego ryzyka. 

Możliwości zatrudnienia

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w sferze agrobiznesu na stanowiskach decyzyjnych oraz w firmach doradczych, w samorządach terytorialnych na których terenie dominuje agrobiznes, w administracji państwowej, w firmach świadczących usługi dla agrobiznesu przez banki oraz w sferze obrotu produktami żywnościowymi.

Dodatkowe informacje

https://www.up.lublin.pl/agrobiznes/

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich
tel.: +48 (81) 445 66 45 lub +48 (81) 445 68 85
rekrutacja@up.lublin.pl

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115
tel.: +48 (81) 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 66 91
admission@up.lublin.pl

Szkoła Doktorska UP w Lublinie
ul. Akademicka 13, pok. 462
tel. +48 (81) 445 65 97
kom. 572 330 876
szkola.doktorska@up.lublin.pl