Zarządzanie

Zarządzanie to kierunek, na którym studia wyzwolą drzemiące w Tobie pokłady przedsiębiorczości. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Badania marketingowe Metody ilościowe w zarządzaniu Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie projektami europejskimi Techologie transportowe i magazynowanie Systemy informatyczne zarządzania Komunikacja marketingowa Analiza ekonomiczna Rynek kapitałowy Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji. Sylwetka absolwenta Uzbrojony
Więcej

Marketing i komunikacja rynkowa

Nawet najdoskonalszy produkt bez odpowiedniego wsparcia nie znajdzie nabywców. Na tym kierunku praktycy i pracodawcy wskażą Ci, jak zrozumieć klienta i jego potrzeby, a także jak stworzyć skuteczny przekaz marketingowy. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Zarządzanie projektami Techniki sprzedaży Nowoczesne finansowanie biznesu Zarządzanie marką E-Marketing Prawne i etyczne aspekty marketingu Autoprezentacja i umiejętności profesjonalne Wykaz specjalności w ramach kierunku
Więcej

Inżynieria logistyki

Wybierając ten kierunek studiów dowiesz się tego czym jest logistyka oraz jak efektywnie wykorzystać komputery w procesie rozwiązywania podstawowych i złożonych problemów logistycznych. Tytuł zawodowy: inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Podstawy projektowania inżynierskiego Makroekonomia Zastosowanie narzędzi analitycznych w logistyce Systemy sztucznej inteligencji w logistyce Technologie informacyjno-komunikacyjne w logistyce Logistyka międzynarodowa Projektowanie i optymalizacja procesów logistycznych Wykaz specjalności w ramach kierunku
Więcej

Finanse i rachunkowość

Finanse i Rachunkowość to kierunek studiów o charakterze praktycznym, którego program przygotowany został przy współudziale lubelskich przedsiębiorców oraz organizacji branżowych (m. in. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego). Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Zarządzanie przedsiębiorstwem Rachunkowość finansowa Rachunkowość instytucji finansowych Opodatkowanie działalności gospodarczej Finanse przedsiębiorstw Audyt systemów rachunkowości Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie Wykaz specjalności w ramach
Więcej

Edukacja techniczno-informatyczna

Jeśli masz szerokie zainteresowania techniczne, zacięcie do informatyki, a jednocześnie posiadasz umysł i wrażliwość humanisty, to ten multidyscyplinarny kierunek jest dla Ciebie. Tytuł zawodowy: inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Elektrotechnika z elementami automatyki Komputerowe wspomaganie w technice i nowoczesne techniki informatyczne Aplikacje baz danych Modelowanie 3D Grafika inżynierska zaawansowana Inżynieria oprogramowania Grafika inżynierska oraz podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn Wykaz specjalności
Więcej

Entrepreneurship and marketing

Programme description: Students will be able to learn about modern management in many aspects including: strategic management, macroeconomics, finance and accounting, human resources management, production planning, legal issues of running business, ethics in business, marketing, advertising, quantitative methods, applications of IT in business. The specialty is intended to educate managers-to-be who can successfully face the challenges of
Więcej

Zarządzanie

Zarządzanie to kierunek, na którym studia wyzwolą drzemiące w Tobie pokłady przedsiębiorczości. Tytuł zawodowy: magister W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: CRM w obsłudze klienta Koncepcje zarządzania Zarządzanie procesami Controlling finansowy EPM – Enterprise Project Management Public Relations Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Analizy finansowo-ekonomiczne w projektach unijnych Wykaz specjalności w ramach kierunku Informatyka w zarządzaniu Przedsiębiorczość i marketing Zarządzanie finansami Zarządzanie rozwojem regionalnym
Więcej

Edukacja techniczno-informatyczna

Jeśli masz szerokie zainteresowania techniczne, zacięcie do informatyki, a jednocześnie posiadasz umysł i wrażliwość humanisty, to ten multidyscyplinarny kierunek jest dla Ciebie. Tytuł zawodowy: magister inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Problemy eksploatacji technicznej Modelowanie procesów technicznych Komputerowe wspomaganie w dydaktyce Zarządzanie produkcją, usługami i personelem Grafika 3D – animacja Wykaz specjalności w ramach kierunku Elektronika
Więcej

Zarządzanie zasobami Ziemi

Interdyscyplinarny – unikalny kierunek studiów w Lublinie i w Polsce. Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji. Sylwetka absolwenta Kierunek zapewnia zdobycie umiejętności niezbędnych w gospodarowaniu i zarządzaniu, m.in.: zasobami ludzkimi, zasobami przyrody, surowcami energetycznymi i odpadami w ramach gospodarki obiegu zamkniętego. Absolwent w pełni rozumie funkcjonowanie i wzajemne zależności między najważniejszymi zasobami Ziemi: wodą, powietrzem, surowcami mineralnymi, glebą, roślinami i zwierzętami.
Więcej

Agrobiznes

Agrobiznes to największy subsystem gospodarki w każdym kraju, utworzony przez zintegrowane pionowo systemy gospodarcze rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i usług w tym handlowych. Tytuł zawodowy: inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Technologie informatyczne Komunikacja w biznesie Chemia rolna Prawo gospodarcze w agrobiznesie Ogólna uprawa roślin Funkcjonowanie rynku żywnościowego Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji. Sylwetka absolwenta Absolwent
Więcej