Inżynieria logistyki

Uczelnia: Politechnika Lubelska

Wydział: Wydział Zarządzania

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Wybierając ten kierunek studiów dowiesz się tego czym jest logistyka oraz jak efektywnie wykorzystać komputery w procesie rozwiązywania podstawowych i złożonych problemów logistycznych.

Tytuł zawodowy: inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Podstawy projektowania inżynierskiego
  • Makroekonomia
  • Zastosowanie narzędzi analitycznych w logistyce
  • Systemy sztucznej inteligencji w logistyce
  • Technologie informacyjno-komunikacyjne w logistyce
  • Logistyka międzynarodowa
  • Projektowanie i optymalizacja procesów logistycznych

Wykaz specjalności w ramach kierunku

W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Zrozumiesz czym w swej istocie jest logistyka i jak ważne jest sprawne poruszanie się po jej meandrach. Damy ci możliwość zdobycia umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów logistycznych oraz zarządzania specjalistycznymi funkcjami oraz procesami logistycznymi. W trakcie studiów dowiesz się jak skutecznie posługiwać się istniejącymi narzędziami informatycznymi aby sprawnie podejmować decyzje logistyczne. Pomogą Ci w tym również praktycy logistyki, którzy będą służyć swoim ogromnym doświadczeniem.

Możliwości zatrudnienia

Po skończeniu studiów otworzą się przed tobą szerokie możliwości w zakresie pracy. To stanowiska takie jak: logistyk, specjalista ds. logistyki, inżynier logistyki, specjalista gospodarki materiałowej, specjalista ds. utrzymania ruchu, specjalista transportu wewnętrznego i magazynowania a także specjalista ds. zbytu i kontaktu z klientami.

Dodatkowe informacje

http://www.pollub.pl/pl/kandydaci/studia-i-stopnia/kierunki-ksztalcenia/wydzial-zarzadzania

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38 D,
20-618 Lublin
www.pollub.pl

Wydział Zarządzania
ul. Nadbystrzycka 38,
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 44, – 45 37.
rekrutacja.wz@pollub.pl

Wydział Podstaw Techniki
ul. Nadbystrzycka 38, 20 – 618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 45 17, – 45 41, – 46 73.
rekrutacja.wpt@pollub.pl

Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 10, – 44 39.
wb.rekrutacja@pollub.pl

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 42, – 42 93, – 42 88.
rekrutacja.weii@pollub.pl

Wydział Mechaniczny
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 42 84
rekrutacja.wm@pollub.pl

Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Nadbystrzycka 40B
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 84, – 44 57,
kom. 782-531-540
rekrutacja.wis@pollub.pl

Szkoła Doktorska w Politechnice Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 38B/40
tel.: +48 (81) 538 46 69
fax: +48 (81) 538 46 69
sdwpl@pollub.pl