Filologia niderlandzka

Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego jest w stałym kontakcie z przedstawicielami dyplomatycz­nymi krajów niderlandzkiego obszaru kulturowego, utrzymuje kontakty z przedstawi­cielstwami holenderskiego i flamandzkiego biznesu. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Praktyczna nauka języka niderlandzkiego – konwersacja i wymowa Praktyczna nauka języka niderlandzkiego -gramtyka Wstęp do językoznawstawa Gramatyka języka niderlandzkiego Historia literatury niderlandzkiej od 1880 roku Tradycja klasyczna w Niderlandach Historia
Więcej

Filologia angielska

Program specjalizacji obejmuje ćwiczenia i wykłady z zakresu dydaktyki ogólnej, dydaktyki języka angielskiego, pedagogiki, psychologii ogólnej i rozwojowej oraz edukacji włączającej. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonetyka i fonologia Praktyczna nauka języka angielskiego – pisanie Historia Anglii i USA Praktyczna nauka języka angielskiego – konwersacje Praktyczna nauka języka angielskiego – język angielski
Więcej

Europeistyka (studia w jęz. angielskim)

Studia przygotowują do podjecia pracy jako specjalista do spraw europejskich. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: EU resources on-line Political science Poland: Past and Present Introduction to Law Public International Law Political Parties and Party Systems Microeconomics Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji. Sylwetka absolwenta Absolwent posiada umiejętność poruszania się
Więcej

Biotechnologia (studia w jęz. angielskim)

Biotechnologia to kierunek zajmujący się badaniami  i przeprowadzaniem procesów w zakresie chemii, biologii i biochemii. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Basics of cytophysiology and ontogenesis General and inorganic chemistry Laboratory techniques General chemistry with elements of physical chemistry Physico-chemistry of biological systems Wykaz specjalności w ramach kierunku Biotechnologia przemysłowa Biotechnologia środowiskowa Sylwetka absolwenta Absolwent posługuje
Więcej

Antropologia stosowana (studia w jęz. angielskim)

Kierunek uczy, w jaki sposób przyczynić się do „dobrego życia” najbardziej potrzebujących. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów przewidywane są staże Studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego dzięki udziałowi w minimum dwóch programach zajęć praktycznych (3- tygodniowych oraz 3-miesięcznych). Programy praktyczne realizowane są także w wymiarze dodatkowym (dofinansowane w ramach różnych projektów) jako oferta wsparcia zawodowego. Praktyki oraz staże realizowane są w wybranych międzynarodowych
Więcej

Lingwistyka stosowana

Student kierunku pozna techniki translacyjne w tłumaczeniach pisemnych i ustnych z zakresu ekonomii, prawa i obsługi ruchu transgranicznego w ramach trzech języków. Tytuł zawodowy: licencjat Wykaz specjalizacji językowych w ramach kierunku Język rosyjski i język angielski Język ukraiński i język angielski Wykaz specjalizacji zawodowych w ramach kierunku Specjalizacja biznesowo-translatorska Sylwetka absolwenta Absolwent posługuje się w mowie i piśmie dwoma językami obcymi (angielskim oraz rosyjskim/ ukraińskim) na poziomie C1,
Więcej

Informatyka (studia w jęz. angielskim)

Student kierunku nabywa umiejętności między innymi w zakresie programowania, konstrukcji i analizy algorytmów, baz danych i sieci komputerowych. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Computer networks and Internet Computer architecture Utility software applications Analytic geometry Websites design Computer modeling and simulations Wykaz specjalności w ramach kierunku Programowanie i przetwarzanie informacji Grafika komputerowa i multimedia Administrowanie sieciami komputerowymi
Więcej

Filozofia (studia w jęz. angielskim)

Studia filozoficzne kształcą umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia, uczą orientacji w różnych dziedzinach życia społecznego. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: History of Ancient Philosophy Metaphysics – Ontology History of Ancient Philosophy and Colloquium on Classical Philosophical Texts History of Medieval Philosophy Applied Ethics Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje wyboru
Więcej

Filologia – sinologia

Absolwent będzie posiadał ogólne wykształcenie humanistyczne oraz praktyczną umiejętność posługiwania się rzadkim na polskim rynku językiem chińskim. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Historia Chin Wstęp do językoznawstwa Praktyczna nauka języka chińskiego – konwersacje Praktyczna nauka języka chińskiego – fonetyka Literatura i kultura Chin – literatura i filozofia Gramatyka opisowa języka chińskiego Wykaz specjalności w ramach kierunku
Więcej

Filologia romańska

Studia pozwalają zdobyć umiejętności z zakresu tłumaczenia tekstów z języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Praktyczna nauka języka francuskiego – fonetyka i ortografia Praktyczna nauka języka francuskiego – język i kultura Kultura i mentalność epoki w literaturze francuskiej średniowiecza i XVI wieku Praktyczna nauka języka hiszpańskiego – leksyka i konwersacja Historia
Więcej