Filologia – sinologia

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Absolwent będzie posiadał ogólne wykształcenie humanistyczne oraz praktyczną umiejętność posługiwania się rzadkim na polskim rynku językiem chińskim.

Tytuł zawodowy: licencjat

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Historia Chin
  • Wstęp do językoznawstwa
  • Praktyczna nauka języka chińskiego – konwersacje
  • Praktyczna nauka języka chińskiego – fonetyka
  • Literatura i kultura Chin – literatura i filozofia
  • Gramatyka opisowa języka chińskiego

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada kompetencje kulturowe w zakresie kultury orientalnej, a także wyróżnia się biegłą znajomością języka chińskiego w mowie i w piśmie, także w zakresie specjalistycznym (język biznesowy, język literacki).

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może pracować jako tłumacz, lektor języka chińskiego albo handlowiec w firmach handlowych i przedsiębiorstwach inwestycyjnych działających w obszarze relacji polsko-chińskich, w firmach tłumaczeniowych oraz w instytucjach państwowych, wydawnictwach i redakcjach.

Dodatkowe informacje

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/filologia-sinologia/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl