Biotechnologia (studia w jęz. angielskim)

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: angielski

Biotechnologia to kierunek zajmujący się badaniami  i przeprowadzaniem procesów w zakresie chemii, biologii i biochemii.

Tytuł zawodowy: licencjat

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Basics of cytophysiology and ontogenesis
  • General and inorganic chemistry
  • Laboratory techniques
  • General chemistry with elements of physical chemistry
  • Physico-chemistry of biological systems

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Biotechnologia przemysłowa
  • Biotechnologia środowiskowa

Sylwetka absolwenta

Absolwent posługuje się sprzętem laboratoryjnym, potrafi przygotować ekspertyzy w zakresie chemii, biochemii i biologii, prowadzić podstawową hodowlę komórkową i tkankową, wykonywać analizy służące do oceny podstawowych parametrów immunologicznych, projektować i wykonywać proste zadania badawcze, planować i projektować linie produkcyjne.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może podjąć pracę z koniecznością znajomości języka angielskiego jako biotechnolog, mikrobiolog, biochemik, genetyk, biolog, technik analityk, laborant, specjalista ds. zapewniania jakości, specjalista ds. rejestracji leków. Miejscami pracy będą dla nego przemysłoww ośrodki naukowo-badawcze wykorzystujące procesy biotechnologiczne, laboratoria badawcze, kontrolne i diagnostyczne, firmy farmaceutycznye, stacje hodowli roślin, zakłady gospodarki komunalnej oraz urzędy zajmujące się ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody.

Dodatkowe informacje

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/biotechnologia-grupa-jezyku-angielskim/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl