Europeistyka (studia w jęz. angielskim)

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: angielski

Studia przygotowują do podjecia pracy jako specjalista do spraw europejskich.

Tytuł zawodowy: licencjat

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • EU resources on-line
  • Political science
  • Poland: Past and Present
  • Introduction to Law
  • Public International Law
  • Political Parties and Party Systems
  • Microeconomics

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada umiejętność poruszania się po skomplikowanym archipelagu instytucji unijnych i innych organizacji europejskich, pozyskiwania funduszy UE i zarządzania projektami, a także przygotowania wniosków o wsparcie z funduszy unijnych.

 

Możliwości zatrudnienia

Studia przygotowują do pracy w instytucjach europejskich, administracji państwowej i samorządowej i w sektorze przedsiębiorstw korzystających ze środków Unii Europejskiej pracy w jednostkach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich i zarządzających ich wydatkowaniem.

 

 

Dodatkowe informacje

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/europeistyka-grupa-jezyku-angielskim/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl