Stosunki międzynarodowe

Studia na Kierunku Stosunki Międzynarodowe na Naszej uczelni dadzą Ci możliwość pozyskania wiedzy, nabycia umiejętności i komunikacji społecznej w zakresie międzynarodowego otoczenia człowieka, prawa międzynarodowego, polityki zagranicznej i dyplomacji. Zapoznają Cię z kulturą w stosunkach międzynarodowych, ich aspektami politycznymi, ekonomicznymi, procesami globalizacji i regionalizacji. Mamy nowoczesny program oparty na opiniach międzynarodowych ekspertów oraz zgodny z potrzebami rynku pracy Mamy wysoko wykwalifikowaną międzynarodową kadrę naukową Dajemy dostęp
Więcej

Stosunki międzynarodowe

Studia przygotowują do działań praktycznych związanych z działalnością społeczną i pracą w administracji czy w sferze gospodarczej. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Podstawy integracji Integracja europejska Komunikowanie społeczne Najnowsza historia polski Prawo międzynarodowe publiczne Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku Bliski Wschód w polityce międzynarodowej Wykaz specjalności w ramach kierunku Współpraca transgraniczna Stosunki transatlantyckie Sylwetka absolwenta Absolwent posiada umiejętność
Więcej

International Relations

International Relations on a a fee-paying basis ENTRY REQUIREMENTS The program is addressed to candidates holding Bachelor degree or any other equivalent degree. Prospective students register online in the online registration system IRK and file all the necessary documents within the deadline or until all the places available have been filled. English language requirements: In order to be eligible
Więcej

Stosunki międzynarodowe

Czym są stosunki międzynarodowe? To sfera rzeczywistości społecznej, to działania, procesy i zjawiska o charakterze transgranicznym, a więc takie, które przekraczają granice państw. Ogólnouniwersytecki profil studiów łączy się z elastycznością i uniwersalnością kwalifikacji, które można kształtować w zależności od indywidualnych preferencji, budując indywidualną ścieżkę studiów i praktyk. Tworzymy przyjazne środowisko do zdobywania wiedzy i rozwoju osobowego. Nasi absolwenci, dzięki dobremu przygotowaniu i pracy własnej, osiągnęli już znaczące sukcesy zawodowe
Więcej

Stosunki międzynarodowe

Czym są stosunki międzynarodowe? To sfera rzeczywistości społecznej, to działania, procesy i zjawiska o charakterze transgranicznym, a więc takie, które przekraczają granice państw. Ogólnouniwersytecki profil studiów łączy się z elastycznością i uniwersalnością kwalifikacji, które można kształtować w zależności od indywidualnych preferencji, budując indywidualną ścieżkę studiów i praktyk. Tworzymy przyjazne środowisko do zdobywania wiedzy i rozwoju osobowego. Nasi absolwenci, dzięki dobremu przygotowaniu i pracy własnej, osiągnęli już znaczące sukcesy zawodowe
Więcej

Stosunki międzynarodowe

Studia na Kierunku Stosunki Międzynarodowe na Naszej uczelni dadzą Ci możliwość pozyskania wiedzy, nabycia umiejętności i komunikacji społecznej w zakresie międzynarodowego otoczenia człowieka, prawa międzynarodowego, polityki zagranicznej i dyplomacji. Zapoznają Cię z kulturą w stosunkach międzynarodowych, ich aspektami politycznymi, ekonomicznymi, procesami globalizacji i regionalizacji. Mamy nowoczesny program oparty na opiniach międzynarodowych ekspertów oraz zgodny z potrzebami rynku pracy Mamy wysoko wykwalifikowaną międzynarodową kadrę naukową Dajemy dostęp
Więcej

International Relations

As a graduate of International Relations, you will be familiar with the functioning of international cooperation platforms and you will be able to analyse domestic problems in the international perspective. During your studies, you will learn two foreign languages, including one at B2 level according to the Common European Framework of Reference for Languages. We offer full-time and part
Więcej

Stosunki międzynarodowe

Studia przygotowują do: wykonywania zawodów związanych z wykorzystaniem interdyscyplinarnej i rozszerzonej wiedzy oraz umiejętności z zakresu nauk społecznych, w tym nauk o stosunkach międzynarodowych, zwłaszcza w instytucjach krajowych (rządowych i pozarządowych) i międzynarodowych placówkach administracji rządowej i samorządowej, w organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych oraz organizacjach międzynarodowych samodzielnego zdobywania i uzupełniania zaawansowanej wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk społecznych w zakresie stosunków międzynarodowych i nauk o polityce i administracji, także w warunkach ograniczonego dostępu do wiedzy
Więcej

International Relations (tuition-free studies)

The BA Program offers multidimensional study of contemporary global system.  It is designed for students interested in various aspects of international and transnational relations including politics, society, security, environment and culture. Curriculum includes courses on global, regional and national level of international relations. Course work in the BA Program includes core curriculum as well as elective
Więcej

Stosunki międzynarodowe (studia w języku angielskim)

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie: złożonego kompletu dokumentów, oraz dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju anglojęzycznego. Specjalności: Economic diplomacy International relations in East-Central Europe International Place Branding https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,stosunki-miedzynarodowe-ang-,21322.chtm