Stosunki międzynarodowe

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Studia przygotowują do działań praktycznych związanych z działalnością społeczną i pracą w administracji czy w sferze gospodarczej.

Tytuł zawodowy: licencjat

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • Podstawy integracji
 • Integracja europejska
 • Komunikowanie społeczne
 • Najnowsza historia polski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku
 • Bliski Wschód w polityce międzynarodowej

Wykaz specjalności w ramach kierunku

 • Współpraca transgraniczna
 • Stosunki transatlantyckie

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada umiejętność analizowania i samodzielnego prowadzenia badań naukowych z zakresu nauk społecznych. Jest ponadto przygotowany do prowadzenia negocjacji i zarządzania zespołem w sytuacjach kryzysowych, a także komunikacji interpersonalnej i społecznej.

Dzięki dostępnym specjalizacjom absolwent nabywa dodatkowych, specjalistycznych kompetencji w zakresie analizy zjawisk obejmujących przestrzeń transatlantycką.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może objąć następujące stanowiska:

 • pracownik służb dyplomatycznych
 • specjalista ds. kontaktów międzynarodowych w przedsiębiorstwach
 • analityk lub specjalista w administracji państwowej
 • specjalista w szeroko pojętej problematyce transgranicznej i transatlantyckiej

http://kandydat.kul.pl/strona-glowna/studia-i-stopnia/stosunki-miedzynarodowe/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl