Stosunki międzynarodowe

Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Studia przygotowują do:

  • wykonywania zawodów związanych z wykorzystaniem interdyscyplinarnej i rozszerzonej wiedzy oraz umiejętności z zakresu nauk społecznych, w tym nauk o stosunkach międzynarodowych, zwłaszcza w instytucjach krajowych (rządowych i pozarządowych) i międzynarodowych placówkach administracji rządowej i samorządowej, w organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych oraz organizacjach międzynarodowych
  • samodzielnego zdobywania i uzupełniania zaawansowanej wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk społecznych w zakresie stosunków międzynarodowych i nauk o polityce i administracji, także w warunkach ograniczonego dostępu do wiedzy
  • organizowania pracy i przewodzenia zespołowi
  • komunikowania, negocjowania i umiejętnego uzasadniania swojego stanowiska oraz dyskutowania o nim w języku polskim i obcym
  • myślenia oraz działania w sposób przedsiębiorczy i prospołeczny

Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych
  • wykonywania zawodów związanych z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi

http://kandydat.kul.pl/studia-ii-stopnia/stosunki-miedzynarodowe/

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl