Equine managemant and care

Become a specialist in horse breeding and use! Who can study? Eqyine Management and Care is dedicated to both polish and foreign student. Course You will acquire knowledge, skills and competence in horse physiology as it relates to breeding, use and all forms of care to ensure welfare A large number of specialized subjects (such as Equestrian, Horse Care, Natural
Więcej

Biologia

Celem studiów II stopnia na kierunku biologia jest kontynuowanie zdobytego na studiach I stopnia wykształcenia w dziedzinie nauk biologicznych i poszerzenie go o wiedzę specjalistyczną i umiejętności badawcze na poziomie uniwersyteckich kwalifikacji II stopnia. W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Język angielski na poziomie B2+ ESOKJ, Metodologia nauk przyrodniczych, Metody statystyczne w biologii, Pracownia specjalizacyjna, Pracownia magisterska, Seminarium oraz Przedmioty specjalizacyjne. Szczegółowy program studiów znajduje
Więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu zagadnień prawnych i społeczno-psychologicznych a także nabycie umiejętności konfrontowania tej wiedzy z rzeczywistością wpływającą na stan bezpieczeństwa wewnętrznego. Celem studiów jest zdobycie zdolności uwzględniania ryzyka i przewidywania skutków podejmowanych decyzji, umiejętności rozwiązywania złożonych problemów zawodowych a także umiejętności kreatywnego uczestniczenia w pracy zespołowej oraz kierowania zespołami ludzkimi. W programie studiów znajdują się
Więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu zagadnień prawnych i społeczno-psychologicznych a także nabycie umiejętności konfrontowania tej wiedzy z rzeczywistością wpływającą na stan bezpieczeństwa wewnętrznego. Celem studiów jest zdobycie zdolności uwzględniania ryzyka i przewidywania skutków podejmowanych decyzji, umiejętności rozwiązywania złożonych problemów zawodowych a także umiejętności kreatywnego uczestniczenia w pracy zespołowej oraz kierowania zespołami ludzkimi. W programie studiów znajdują się
Więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest zdobycie wiedzy z zakresu zagadnień społecznych i prawnych a zwłaszcza poznanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. Celem studiów jest w szczególności poznanie regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, a zwłaszcza zasad funkcjonowania instytucji państwa, czy też zadań administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, jak również zapoznanie się z problematyką zarządzania kryzysowego. W programie studiów znajdują się m.in.
Więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest zdobycie wiedzy z zakresu zagadnień społecznych i prawnych a zwłaszcza poznanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym. Celem studiów jest w szczególności poznanie regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, a zwłaszcza zasad funkcjonowania instytucji państwa, czy też zadań administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, jak również zapoznanie się z problematyką zarządzania kryzysowego. W programie studiów znajdują się m.in.
Więcej

Chemia

Celem studiów jest przekazanie wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień chemii, opartej o szerokie podstawy matematyki i nauk przyrodniczych; uzyskanie biegłości w wybranej specjalności, umożliwiającej podjęcie pracy w przemyśle chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym, w jednostkach badawczych itp. Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/oferta-edukacyjna,687.htm Wykaz specjalności w ramach kierunku Chemia kryminalistyczna – celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego
Więcej

Biotechnologia

Celem studiów II stopnia na kierunku biotechnologia jest kontynuowanie zdobytego na studiach I stopnia wykształcenia w dziedzinie nauk biologicznych i poszerzenie go o wiedzę specjalistyczną i umiejętności badawcze z zakresu biotechnologii na poziomie uniwersyteckich kwalifikacji II stopnia. W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Ekonomika produkcji, Język angielski na poziomie B2+ ESOKJ, Metodologia pracy doświadczalnej, Pracownia specjalizacyjna, Pracownia magisterska, Seminarium, Społeczne i prawne aspekty biotechnologii oraz Przedmioty
Więcej

Biotechnologia

Celem studiów I stopnia na kierunku biotechnologia jest przygotowanie wykształconych kadr o uniwersyteckich kwalifikacjach zawodowych w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia. W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Biochemia, Biologia molekularna, Genetyka, Inżynieria genetyczna, Inżynieria procesów biotechnologicznych, Język angielski B2 ESOKJ, Mikrobiologia przemysłowa, Podstawy bioinformatyki, Technologia informacyjna Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm w zakładce Student. Po ukończeniu studiów absolwent kierunku biotechnologia: Posiada
Więcej

Chemistry

ENTRY REQUIREMENTS The program is addressed to candidates holding Bachelor degree or any other equivalent degree. Prospective students register online in the online registration system IRK and file all the necessary documents within the deadline or until all the places available have been filled. The qualification procedure will be based on the arithmetic mean of marks
Więcej