Bezpieczeństwo wewnętrzne

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Prawa i Administracji

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest zdobycie pogłębionej wiedzy z zakresu zagadnień prawnych i społeczno-psychologicznych a także nabycie umiejętności konfrontowania tej wiedzy z rzeczywistością wpływającą na stan bezpieczeństwa wewnętrznego. Celem studiów jest zdobycie zdolności uwzględniania ryzyka i przewidywania skutków podejmowanych decyzji, umiejętności rozwiązywania złożonych problemów zawodowych a także umiejętności kreatywnego uczestniczenia w pracy zespołowej oraz kierowania zespołami ludzkimi.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa,
 • Metodologia badań nad bezpieczeństwem,
 • Ochrona ludności i obrona cywilna,
 • Ochrona własności intelektualnej,
 • Pozarządowe formy bezpieczeństwa,
 • Psychologia społeczna,
 • Strategie zapobiegania przestępczości,
 • Współczesne zagrożenia terroryzmem,
 • Zarządzanie jakością w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • Komunikacja społeczna.

Studentom oferowany jest również szeroki wybór przedmiotów kierunkowych i monograficznych umożliwiających pogłębienie wiedzy w wybranych dziedzinach prawa. W ofercie dydaktycznej znajdują się ponadto lektoraty z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego.

Szczegółowy program studiów znajduje się pod adresem: http://syjon.umcs.lublin.pl/merovingian/course/show/943/

Wykaz specjalności w ramach kierunku:

 1. Administracyjna. Celem specjalności jest zdobycie wiedzy na temat zasad ustroju i funkcjonowania instytucji państwa a zwłaszcza pozyskanie wiedzy o regulacjach prawnych z zakresu m.in. ochrony obrotu gospodarczego, fiskalnej ochrony obrotu towarowego, obrotu bezpieczeństwa energetycznego, czy też bezpieczeństwa żywnościowego.
 2. Funkcjonowanie służb ochrony bezpieczeństwa państwa. Celem specjalności jest zdobycie wiedzy na temat zasad funkcjonowania służb ochrony bezpieczeństwa państwa a zwłaszcza wiedzy o regulacjach prawnych m.in. z zakresu zwalczania terroryzmu, odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy służb ochrony bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa imprez masowych, czy też bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Podział na specjalności następuje w czasie I semestru studiów.

Uwagi: Szczegółowe informacje o kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji, sylwetki absolwentów poszczególnych specjalności, aktualnie realizowane plany i programy studiów, a także harmonogramy zjazdów na studiach niestacjonarnych są zamieszczone na stronie internetowej: http://www.umcs.pl/pl/wydzial-prawa-i-administracji-umcs-w-lublinie,50.htm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl