Lingwistyka stosowana

Lingwistyka stosowana jest kierunkiem studiów, który przygotowuje do wykonywania zawodu tłumacza w zakresie dwóch języków obcych oraz (opcjonalnie) do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie jednego lub dwóch języków obcych. Oferujemy 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie). W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: tłumaczenia konsekutywne, tłumaczenie symultaniczne, przekład tekstów użytkowych, przekład tekstów artystycznych, warsztat zawodowy nauczyciela,
Więcej

Lingwistyka stosowana

Lingwistyka stosowana jest kierunkiem studiów, który przygotowuje do wykonywania zawodu tłumacza w zakresie dwóch języków obcych oraz (opcjonalnie) do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie jednego lub dwóch języków obcych. Oferujemy 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie). Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia jest zdana matura na poziomie rozszerzonym z pierwszego języka oraz (przynajmniej) na poziomie podstawowym – z drugiego języka. Języki angielski,
Więcej

Portugalistyka: studia portugalsko – brazylijskie

Program studiów obejmuje naukę: języka portugalskiego (od podstaw) – zajęcia praktyczne i specjalistyczne, w tym m.in. język prawa, ekonomii, medycyny, nauk przyrodniczych, Internetu i współczesnej komunikacji; języka hiszpańskiego (od podstaw); języka angielskiego (lektorat); teorii i praktyki tłumaczenia; cywilizacji, kultury, literatury i historii krajów portugalskojęzycznych. Sylwetka absolwenta: Absolwent studiów licencjackich posiada znajomość języka portugalskiego na poziomie C1 oraz kultury krajów portugalskojęzycznych; legitymuje się kompetencjami językowymi potrzebnymi
Więcej

Portugalistyka

Oferowany program studiów jest atrakcyjny ze względu na jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy. Student rozwija swoje kompetencje językowe nabyte w trakcie studiów licencjackich I stopnia i swobodnie posługuje się językiem portugalskim w mowie i piśmie na poziomie biegłości C2 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). W trakcie studiów otrzymuje doskonałe przygotowanie językowe i zawodowe jako tłumacz oraz filolog ze znajomością języków specjalistycznych niezbędną w pracy zawodowej
Więcej