Lingwistyka stosowana

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Humanistyczny

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Lingwistyka stosowana jest kierunkiem studiów, który przygotowuje do wykonywania zawodu tłumacza w zakresie dwóch języków obcych oraz (opcjonalnie) do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie jednego lub dwóch języków obcych. Oferujemy 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia drugiego stopnia (magisterskie).

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • tłumaczenia konsekutywne,
 • tłumaczenie symultaniczne,
 • przekład tekstów użytkowych,
 • przekład tekstów artystycznych,
 • warsztat zawodowy nauczyciela,
 • nowe media w dydaktyce,
 • dydaktyka kompensacyjna

Szczegółowy program studiów

Studia magisterskie, specjalność translatoryczna

W ramach specjalności studenci pogłębiają kompetencję językowo-kulturową w zakresie wybranej opcji językowej oraz kompetencje w zakresie różnych rodzajów translacji. Kształcenie oferowane jest w zakresie następujących opcji: angielski z francuskim, angielski z niemieckim, angielski z rosyjskim, angielski z hiszpańskim oraz niemiecki z angielskim.

Studia magisterskie, specjalność nauczycielska

Kształcenie obejmuje przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz metodyczne do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach  ponadpodstawowych w zakresie dwóch języków obcych: angielskiego z francuskim, angielskiego z niemieckim, oraz angielskiego z rosyjskim.

Podział na specjalności będzie dokonywany na początku I semestru, natomiast wybór opcji językowych następuje w procesie rekrutacji.

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • opanował biegle dwa języki obce na poziomie C1+;
 • posiada wiedzę zawodową na temat sektora usług tłumaczeniowych;
 • posiada podstawy teoretyczne w zakresie uwarunkowań prawnych zawodu tłumacza oraz technik translacji;
 • potrafi przygotować się do zadania translatorskiego i wykorzystywać w tym celu różne źródła informacji;
 • potrafi wykonywać zawód tłumacza w zakresie różnych typów tłumaczeń pisemnych i ustnych;
 • ma umiejętności w zakresie posługiwania się zapleczem technicznym, jakim dysponuje tłumacz ustny.

Absolwent ze specjalnością nauczycielską:

 • ma wiedzę na temat procesów wytwarzania języka oraz zna terminologię z zakresu dydaktyki języków obcych;
 • potrafi realizować zadania dydaktyczne na różnych etapach edukacyjnych w zakresie jednego lub dwóch języków obcych: np. planować lekcję, dobierać techniki nauczania odpowiednie do potrzeb i możliwości uczniów, planować pracę zespołową, stosować różne formy oceniania.

Możliwości zatrudnienia

 • urzędach państwowych,
 • instytucjach Unii Europejskiej,
 • biurach tłumaczeń,
 • szkołach podstawowych (po studiach pierwszego stopnia), ponadpodstawowych (po studiach drugiego stopnia),
 • szkołach językowych.

Możliwości rozwoju

Zakład Lingwistyki Stosowanej oferuje studentom możliwość udziału w:

 • praktykach translatorskich organizowanych we współpracy z:
  • Lubelskim Urzędem Marszałkowskim,
  • Urzędem Miasta Lublin,
  • Klastrem Lubelska Medycyna,
  • Państwowym Muzeum na Majdanku,
  • Wydawnictwem UMCS,
  • Wydawnictwem Pedagogicznym UJK,
  • Muzeum Zamoyskich,
  • Spółką Euroedukacja,
  • Lubelską Akademią Rozwoju,
  • Czasopismem Genealogicznym,
  • Radiem Centrum.
  • Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym,
  • Muzeum Wsi Lubelskiej,
  • Telewizją Akademicką UMCS.
 • projektach edukacyjnych organizowanych we współpracy ze szkołami partnerskimi.

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl