Portugalistyka

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Humanistyczny

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Oferowany program studiów jest atrakcyjny ze względu na jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy. Student rozwija swoje kompetencje językowe nabyte w trakcie studiów licencjackich I stopnia i swobodnie posługuje się językiem portugalskim w mowie i piśmie na poziomie biegłości C2 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). W trakcie studiów otrzymuje doskonałe przygotowanie językowe i zawodowe jako tłumacz oraz filolog ze znajomością języków specjalistycznych niezbędną w pracy zawodowej w różnych dziedzinach i sektorach.  W związku z coraz szerszą obecnością w Polsce przedsiębiorstw portugalskich, a także brazylijskich, rośnie zapotrzebowanie na dobrze wykształconych specjalistów w komunikacji zawodowej w różnych dziedzinach działalności, co dzięki pragmatycznie opracowanemu programowi studiów  czyni naszych absolwentów konkurencyjnymi  na tym stale rosnącym i perspektywicznym  rynku pracy. Kadra pracowników, zarówno naukowo-dydaktycznych, jak i dydaktycznych – wykładowców natywnych, jest dobrze przygotowana do realizowania z powodzeniem programu studiów na wysokim poziomie kształcenia.

Formy umiędzynarodowienia

Pracownicy Katedry Portugalistyki prowadzą ożywioną współpracę z portugalskimi i brazylijskimi ośrodkami uniwersyteckimi.

Realizują umowy w ramach programu Erasmus z dziewięcioma uniwersytetami portugalskimi:

 • Universidade Nova de Lisboa w Lizbonie,
 • Universidade do Porto w Porto,
 • Universidade Aberta w Lizbonie,
 • Universidade do Algarve w Faro,
 • Universidade de Trás-os-Montes w Vila Real,
 • Universidade da Beira Interior w Covilhã,
 • Instituto Politécnico de Lisboa – Escola Superior de Educação w Lizbonie,
 • Instituto Politécnico de Coimbra – Escola Superior de Educação w Coimbrze,
 • Instituto Politécnico de Castelo Branco – Escola Superior de Educação w Castelo Branco.

Katedra Portugalistyki nawiązała również wiele kontaktów z uniwersytetami w Brazylii, które doprowadziły do podpisania pięciu umów dwustronnych:

 • Universidade de Passo Fundo (stan: Rio Grande do Sul),
 • Universidade de Brasília,
 • Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUI),
 • Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre),
 • Universidade Federal Rural de Pernambuco (Pernambuco).

Współpraca obejmuje zarówno kontakty naukowe, jak i wymianę wykładowców oraz liczne wyjazdy i przyjazdy studentów w ramach umów Erasmusa oraz umów dwustronnych.  Przygotowanie studentów w zakresie języków specjalistycznych pozwala im odbywać praktyki zawodowe w rozmaitych instytucjach zagranicznych, zarówno w trakcie studiów, jak i w ramach praktyk absolwenckich.

Poza licznymi kontaktami zagranicznymi, pracownicy Katedry Portugalistyki utrzymują kontakty z ośrodkami luzytanistycznymi w Polsce, uczestnicząc w organizowanych konferencjach, zbiorowych publikacjach, a także goszcząc kolegów portugalistów z kraju z wykładami w UMCS.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,portugalistyka,76017.chtm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl