Administracja

ADMINISTRACJA to dziedzina wiedzy niezbędna w wielu sferach życia publicznego-politycznego, gospodarczego. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Podstawy prawa Historia państwa i administracji Postępowanie administracyjne Kryminalistyka i kryminologia Prawo celne i prawo rolne Polityka regionalna i prawo rolne Wykaz specjalności w ramach kierunku Administracja cyfrowa Administracja publiczna Administracja bezpieczeństwa publicznego Sylwetka absolwenta Ukończenie administracji daje absolwentowi znakomitą orientację
Więcej

Pedagogika

PEDAGOGIKA to nauka o procesach edukacyjnych i wychowawczych. Ma swoje źródła w filozofii, socjologii, psychologii i w wielu dziedzinach humanistycznych. Tytuł zawodowy: magister W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania człowieka Diagnostyka pedagogiczna Wsparcie rozwoju ucznia Przygotowanie metodyczne do pracy w przedszkolu Psychologia osób z niepełnosprawnością Wykaz specjalności w ramach kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna Sylwetka
Więcej

Administracja

ADMINISTRACJA to dziedzina wiedzy niezbędna w wielu sferach życia publicznego-politycznego, gospodarczego. Tytuł zawodowy: magister W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: System ochrony prawnej w UE Publiczne prawo konkurencji Przestępstwa i wykroczenia gospodarcze Koncesje i zezwolenia na działalność gospodarczą Prawne podstawy bezpieczeństwa publicznego Procedury w administracji samorządowej Wykaz specjalności w ramach kierunku Samorząd terytorialny i ochrona środowiska Administracja publiczna Administracja bezpieczeństwa publicznego Obrona terytorialna
Więcej

Pedagogika

PEDAGOGIKA to nauka o procesach edukacyjnych i wychowawczych. Ma swoje źródła w filozofii, socjologii, psychologii i w wielu dziedzinach humanistycznych. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania człowieka Diagnostyka pedagogiczna Wsparcie rozwoju ucznia Przygotowanie metodyczne do pracy w przedszkolu Psychologia osób z niepełnosprawnością Wykaz specjalności w ramach kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją Sylwetka absolwenta Wychowanie młodych
Więcej

Filologia klasyczna

Studia na filologii klasycznej obejmują zagadnienia z zakresu literatury, historii, kultury i językoznawstwa. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Historia literatury greckiej – zarys Historia literatury łacińskiej – zarys Kultura starożytnej Grecji Gramatyka łacińska Praktyczna nauka języka greckiego Praktyczna nauka języka łacińskiego Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji. Sylwetka absolwenta
Więcej

Edytorstwo

Edytorstwo to kierunek humanistyczny związany z pracą nad tekstem i jego oprawą graficzną. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Historia książki Grafologiczna lektura rękopisów Aplikacje użytkowe w pracy edytora Edytorska analiza utworów Sztuka edytorska Norma i forma. Z problemów teorii twórczośc Analiza retoryczna tekstów użytkowych Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji. Sylwetka absolwenta Studia
Więcej

Administracja

Administarcja to kierunek dedykowany osobom zainteresowanym zagadnieniami prawnymi, polityką wewnętrzną i samorządową. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Prawoznawstwo Podstawy społeczeństwa informacyjnego i informatyzacji Organizacja szkolnictwa wyższego Biurotyka Kontrola administracji publicznej Plany i strategie w administracji publicznej Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji. Sylwetka absolwenta Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji publicznej, zarządzania
Więcej

Praca socjalna

Studia przygotowują między innymi do pracy w organizacjach pożytku publicznego, działających w sektorze pomocy społecznej. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Biopsychiczny rozwój człowieka Teorie i metody pracy socjalnej Podstawy organizacji i zarządzania Administracja publiczna i wybrane aspekty prawa administracyjnego Procesy ludnościowe i moralne problemy demografii Socjologia małżeństwa i rodziny Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje wyboru
Więcej

Pedagogika

Studia są żródłem wiedzy dotyczącej podstaw organizacyjnych, czynników, elementów i metod pracy z dzieckiem w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Historia opieki społecznej Pedagogika szkolna Historia myśli pedagogicznej Psychologia ogólna Wykaz specjalności w ramach kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Pedagogika szkolna z elementami logopedii Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny Sylwetka absolwenta
Więcej

Historia sztuki

Studia na kierunku historia sztuki przygotowują między innymi do pracy muzealnika lub animatora kultury. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Sztuka starożytna – analiza i interpretacja dzieła sztuki Techniki i style w rzemiośle artystycznym Historia sztuki starożytnej Historia sztuki średniowiecznej w Polsce Ikonografia chrześcijańska Historia fotografii Muzealnictwo Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.
Więcej