Inżynieria odnawialnych źródeł energii

W związku z rozszerzaniem roli odnawialnych źródeł energii w europejskiej polityce energetycznej wzrasta zainteresowanie rynku pracy specjalistami z tej dziedziny. Tytuł zawodowy: inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Mechanika techniczna Wytrzymałość materiałów i mechanika płynów Konstrukcja i eksploatacja maszyn Grafika inżynierska Nauka o materiałach Inżynieria wytwarzania Termodynamika techniczna Elektrotechnika i elektronika Automatyka i robotyka Metrologia i systemy pomiarowe Zarządzanie środowiskiem i ekologia Wykaz specjalności w ramach
Więcej

Transport

Zyskaj wiedzę z zakresu inżynierii środków transportowych oraz inżynierii ruchu. Tytuł zawodowy: inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Podstawy informatyki Nowoczesne tworzywa w środkach transportu Ekonomika transportu Organizacja i zarządzanie w transporcie Termodynamika Podstawy projektowania inżynierskiego Teoria ruchu pojazdów Zagadnienia trwałości i zużycia materiałów Środki transportu lotniczego Organizacja usług transportowo – magazynowych Inteligentne systemy transportowe Wymagania prawne transportu ekologicznego
Więcej

Mechatronika

Kierunek interdyscyplinarny, łączący wiedzę z kilku dziedzin. Tytuł zawodowy: inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Podstawy elektrotechniki Nauka o materiałach Mechanika techniczna Elementy przedsiębiorczości Wytrzymałość materiałów Teoria maszyn i mechanizmów Podstawy robotyki Mechatronika w medycynie Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji. Sylwetka absolwenta Na tym kierunku uzyskasz wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki,
Więcej

Mechanika i budowa maszyn

Studiując ten kierunek poznasz tajniki wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz nauczysz się projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Tytuł zawodowy: inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Podstawy elektrotechniki i elektroniki Innowacje techniczne Historia lotnictwa Tworzywa polimerowe Diagnostyka maszyn Techniki i systemy pomiarowe Spajalnictwo i odlewnictwo Obrabiarki sterowane numerycznie Lotnicze zespoły napędowe Pneumatyka i hydraulika Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student
Więcej

Inżynieria biomedyczna

Kierunek dla kandydatów chcących wykorzystać innowacyjną wiedzę w służbie ludziom. Tytuł zawodowy: inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Biomechanika inżynierska Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Komputerowe systemy zarządzania produkcją Monitoring i robotyka w medycynie Programowanie wizualne i symulacje numeryczne Elektroniczna aparatura medyczna Grafika inżynierska Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji. Sylwetka absolwenta Wybierając ten profil
Więcej

Mechatronika

Kierunek interdyscyplinarny, łączący wiedzę z kilku dziedzin. Tytuł zawodowy: magister inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Termodynamika i mechanika płynów z elementami metod symulacyjnych Urządzenia mechatroniczne nadwozi i podwozi samochodowych Modelowanie maszyn wieloczłonowych Systemy czasu rzeczywistego Modelowanie układów mechanicznych Diagnostyka maszyn Układy mikroelektroniczne i optoelektroniczne Wykaz specjalności w ramach kierunku Mechatronika samochodowa Systemy mobilne w mechatronice Sylwetka absolwenta Absolwent posiada
Więcej

Mechanika i budowa maszyn

Studiując ten kierunek poznasz tajniki wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz nauczysz się projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Tytuł zawodowy: magister inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Podstawy projektowania wirników cieplnych maszyn przepływowych Stateczność i kierowalność pojazdów Aerodynamika Mechanika lotu Współczesne materiały inżynierskie Projektowanie procesów technologicznych Elektronika pojazdów Wykaz specjalności w ramach kierunku Budowa śmigłowców Budowa i eksploatacja napędów lotniczych
Więcej

Inżynieria produkcji

Studiując ten kierunek zyskasz wiedzę z zakresu nadzorowania i rozwoju nowych systemów produkcyjnych. Tytuł zawodowy: magister inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Komputerowo wspomagane projektowanie procesów obróbki wykańczającej Projektowanie procesów obróbki gładkościowej i umacniającej Nowoczesne technologie w inżynierii produkcji Normalizacja i unifikacja inżynierii produkcji Certyfikacja systemów produkcyjnych Technologie specjalne w procesach montażu Techniczne i organizacyjne przygotowanie produkcji Wykaz specjalności w ramach
Więcej

Inżynieria materiałowa

Tutaj poznasz materiały dla inżyniera, ich budowę, procesy wytwarzania i przetwarzania, odkryjesz arkana ich doboru i zastosowania. Tytuł zawodowy: magister inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Inżynieria kompozytów Komputerowe wspomaganie projektowania Techniki komputerowe w inżynierii materiałowej Fraktografia struktur kompozytowych Inżynieria powierzchni biomateriałów Ekspertyzy materiałowe Ceramika inżynierska Wykaz specjalności w ramach kierunku Inżynieria powierzchni Inżynieria kompozytów Technologie materiałowe
Więcej

Inżynieria biomedyczna

Kierunek dla kandydatów chcących wykorzystać innowacyjną wiedzę w służbie ludziom. Tytuł zawodowy: magister inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Telemedycyna i telediagnostyka Biosensory i czujniki optoelektroniczne Hybrydowe metody obrazowania medycznego Mechanizacja rehabilitacji ruchowej Modelowanie układów dynamicznych Urządzenia w fizykoterapii Grafika 3D w medycynie Wykaz specjalności w ramach kierunku Elektroniczna aparatura i informatyka medyczna Technologie wytwarzania w inżynierii biomedycznej Sylwetka absolwenta Absolwent
Więcej