Inżynieria produkcji

Uczelnia: Politechnika Lubelska

Wydział: Wydział Mechaniczny

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: II stopnia

Język studiów: polski

Studiując ten kierunek zyskasz wiedzę z zakresu nadzorowania i rozwoju nowych systemów produkcyjnych.

Tytuł zawodowy: magister inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Komputerowo wspomagane projektowanie procesów obróbki wykańczającej
  • Projektowanie procesów obróbki gładkościowej i umacniającej
  • Nowoczesne technologie w inżynierii produkcji
  • Normalizacja i unifikacja inżynierii produkcji
  • Certyfikacja systemów produkcyjnych
  • Technologie specjalne w procesach montażu
  • Techniczne i organizacyjne przygotowanie produkcji

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Projektowanie procesów technologicznych na obrabiarki sterowane numerycznie
  • Komputerowo wspomagane projektowanie technik wytwarzania

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada szczegółową i poszerzoną wiedzę z zakresu inżynierii produkcji, w tym również wiedzę specjalistyczną z wybranych obszarów dziedziń nauk technicznych. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu technologii materiałowych, projektowania procesów i systemów produkcyjnych, technologii i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych oraz posiada wiedzę w zakresie metod informatycznych wspomagających prace inżynierskie, w tym: projektowanie, wytwarzanie, organizacja i eksploatacja systemów produkcyjnych.

Możliwości zatrudnienia

Po ukończeniu kierunku zatrudnienie znaleźć można w nowoczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Dodatkowe informacje

http://www.pollub.pl/pl/kandydaci/studia-ii-stopnia/kierunki-ksztalcenia/wydzial-mechaniczny

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38 D,
20-618 Lublin
www.pollub.pl

Wydział Zarządzania
ul. Nadbystrzycka 38,
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 44, – 45 37.
rekrutacja.wz@pollub.pl

Wydział Podstaw Techniki
ul. Nadbystrzycka 38, 20 – 618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 45 17, – 45 41, – 46 73.
rekrutacja.wpt@pollub.pl

Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 10, – 44 39.
wb.rekrutacja@pollub.pl

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 42, – 42 93, – 42 88.
rekrutacja.weii@pollub.pl

Wydział Mechaniczny
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 42 84
rekrutacja.wm@pollub.pl

Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Nadbystrzycka 40B
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 84, – 44 57,
kom. 782-531-540
rekrutacja.wis@pollub.pl

Szkoła Doktorska w Politechnice Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 38B/40
tel.: +48 (81) 538 46 69
fax: +48 (81) 538 46 69
sdwpl@pollub.pl