Transport

Uczelnia: Politechnika Lubelska

Wydział: Wydział Mechaniczny

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Zyskaj wiedzę z zakresu inżynierii środków transportowych oraz inżynierii ruchu.

Tytuł zawodowy: inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

 • Podstawy informatyki
 • Nowoczesne tworzywa w środkach transportu
 • Ekonomika transportu
 • Organizacja i zarządzanie w transporcie
 • Termodynamika
 • Podstawy projektowania inżynierskiego
 • Teoria ruchu pojazdów
 • Zagadnienia trwałości i zużycia materiałów
 • Środki transportu lotniczego
 • Organizacja usług transportowo – magazynowych
 • Inteligentne systemy transportowe
 • Wymagania prawne transportu ekologicznego

Wykaz specjalności w ramach kierunku

W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.

Sylwetka absolwenta

Nauczysz się rozwiązywania problemów w zakresie organizacji i projektowania systemów sterowania ruchem i procesami transportowymi. Zostaniesz przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych służb inżynierii ruchu. Rozwiniesz także swoje umiejętności językowe.

Możliwości zatrudnienia

Będziesz mógł pracować m.in.: w jednostkach eksploatacyjnych transportu zarówno samochodowego, szynowego, jak i lotniczego oraz w zakładach obsługowo-naprawczych, przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych.

Dodatkowe informacje

http://www.pollub.pl/pl/kandydaci/studia-i-stopnia/kierunki-ksztalcenia/wydzial-mechaniczny

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38 D,
20-618 Lublin
www.pollub.pl

Wydział Zarządzania
ul. Nadbystrzycka 38,
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 44, – 45 37.
rekrutacja.wz@pollub.pl

Wydział Podstaw Techniki
ul. Nadbystrzycka 38, 20 – 618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 45 17, – 45 41, – 46 73.
rekrutacja.wpt@pollub.pl

Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 10, – 44 39.
wb.rekrutacja@pollub.pl

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 42, – 42 93, – 42 88.
rekrutacja.weii@pollub.pl

Wydział Mechaniczny
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 42 84
rekrutacja.wm@pollub.pl

Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Nadbystrzycka 40B
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 84, – 44 57,
kom. 782-531-540
rekrutacja.wis@pollub.pl

Szkoła Doktorska w Politechnice Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 38B/40
tel.: +48 (81) 538 46 69
fax: +48 (81) 538 46 69
sdwpl@pollub.pl