Inżynieria odnawialnych źródeł energii

W związku z rozszerzaniem roli odnawialnych źródeł energii w europejskiej polityce energetycznej wzrasta zainteresowanie rynku pracy specjalistami z tej dziedziny. Tytuł zawodowy: inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Mechanika techniczna Wytrzymałość materiałów i mechanika płynów Konstrukcja i eksploatacja maszyn Grafika inżynierska Nauka o materiałach Inżynieria wytwarzania Termodynamika techniczna Elektrotechnika i elektronika Automatyka i robotyka Metrologia i systemy pomiarowe Zarządzanie środowiskiem i ekologia Wykaz specjalności w ramach
Więcej

Inżynieria biomedyczna

Kierunek dla kandydatów chcących wykorzystać innowacyjną wiedzę w służbie ludziom. Tytuł zawodowy: inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Biomechanika inżynierska Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Komputerowe systemy zarządzania produkcją Monitoring i robotyka w medycynie Programowanie wizualne i symulacje numeryczne Elektroniczna aparatura medyczna Grafika inżynierska Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji. Sylwetka absolwenta Wybierając ten profil
Więcej

Inżynieria bezpieczeństwa

Problematyka bezpieczeństwa w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn, urządzeń oraz obiektów technicznych to zagadnienia, które między innymi poznasz studiując ten kierunek w Wydziale Podstaw Techniki. Tytuł zawodowy: inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów Psychologia i socjologia pracy Inżynieria wytwarzania Ekologia i ochrona środowiska Metodyka szkoleń w zakresie BHP Toksykologia i higiena przemysłowa Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa Wykaz specjalności
Więcej

Matematyka

Jeżeli logika i liczby to Twój świat i dostrzegasz w nich wszechstronny potencjał, Matematyka będzie Twoim najlepszym wyborem. Tytuł zawodowy: inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Matematyka dyskretna Podstawy teorii niezawodności Statystyka matematyczna Inżynieria ubezpieczeń życiowych Inżynieria ubezpieczeń majątkowych Ekonometria Wielowymiarowa analiza danych Hurtownie danych i systemy analizy danych Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje wyboru
Więcej

Edukacja techniczno-informatyczna

Jeśli masz szerokie zainteresowania techniczne, zacięcie do informatyki, a jednocześnie posiadasz umysł i wrażliwość humanisty, to ten multidyscyplinarny kierunek jest dla Ciebie. Tytuł zawodowy: inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Elektrotechnika z elementami automatyki Komputerowe wspomaganie w technice i nowoczesne techniki informatyczne Aplikacje baz danych Modelowanie 3D Grafika inżynierska zaawansowana Inżynieria oprogramowania Grafika inżynierska oraz podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn Wykaz specjalności
Więcej

Inżynieria środowiska

Kierunek ten dostarczy Ci wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Rozwiniesz także umiejętności językowe. Tytuł zawodowy: inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Meteriałoznawstwo Hydrologia Mechanika gruntów i geotechnika Podstawy toksykologii środowiska Sieci i instalacje gazowe Meteorologia i klimatologia Melioracje Alternatywne źródła energii Wykaz specjalności w ramach kierunku Instalacje i sieci sanitarne Sylwetka absolwenta Ukończone
Więcej

Inżynieria biomedyczna

Kierunek dla kandydatów chcących wykorzystać innowacyjną wiedzę w służbie ludziom. Tytuł zawodowy: magister inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Telemedycyna i telediagnostyka Biosensory i czujniki optoelektroniczne Hybrydowe metody obrazowania medycznego Mechanizacja rehabilitacji ruchowej Modelowanie układów dynamicznych Urządzenia w fizykoterapii Grafika 3D w medycynie Wykaz specjalności w ramach kierunku Elektroniczna aparatura i informatyka medyczna Technologie wytwarzania w inżynierii biomedycznej Sylwetka absolwenta Absolwent
Więcej

Matematyka

Jeżeli logika i liczby to Twój świat i dostrzegasz w nich wszechstronny potencjał, Matematyka będzie Twoim najlepszym wyborem. Tytuł zawodowy: magister inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Fizyka techniczna Równania różniczkowe i różnicowe w zastosowaniach Analiza niepewności pomiarowych Analiza matematyczna Procesy stochastyczne i teoria sterowania Teoria niezawodności Teoria miary i całki Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.
Więcej

Edukacja techniczno-informatyczna

Jeśli masz szerokie zainteresowania techniczne, zacięcie do informatyki, a jednocześnie posiadasz umysł i wrażliwość humanisty, to ten multidyscyplinarny kierunek jest dla Ciebie. Tytuł zawodowy: magister inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Problemy eksploatacji technicznej Modelowanie procesów technicznych Komputerowe wspomaganie w dydaktyce Zarządzanie produkcją, usługami i personelem Grafika 3D – animacja Wykaz specjalności w ramach kierunku Elektronika
Więcej

Inżynieria środowiska

Kierunek ten dostarczy Ci wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz z zakresu  inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Rozwiniesz także umiejętności językowe. Tytuł zawodowy: magister inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Alternatywne źródła energii Monitoring środowiska Przepisy prawa w projektowaniu i wykonawstwie Technologia i organizacja robót instalacyjnych Przepyw ciepła i masy Kosztorysowanie Wykaz specjalności w ramach kierunku Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja Technologia wody
Więcej