Inżynieria środowiska

Uczelnia: Politechnika Lubelska

Wydział: Wydział Inżynierii Środowiska

Dziedzina nauki: nauki inżynieryjno-techniczne

Tryb studiów: stacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Kierunek ten dostarczy Ci wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Rozwiniesz także umiejętności językowe.

Tytuł zawodowy: inżynier

W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak:

  • Meteriałoznawstwo
  • Hydrologia
  • Mechanika gruntów i geotechnika
  • Podstawy toksykologii środowiska
  • Sieci i instalacje gazowe
  • Meteorologia i klimatologia
  • Melioracje
  • Alternatywne źródła energii

Wykaz specjalności w ramach kierunku

  • Instalacje i sieci sanitarne

Sylwetka absolwenta

Ukończone studia magisterskie na kierunku Inżynieria Środowiska uprawniają do zdobycia uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej.

Możliwości zatrudnienia

Po studiach czeka Cię szeroki wachlarz możliwości. Absolwenci Inżynierii Środowiska mogą podjąć pracę w zakresie projektowania i wykonawstwa inwestycji oraz eksploatacji obiektów technologii wody, ścieków i odpadów, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, wodociągów i kanalizacji. Mogą również zaplanować swoją przyszłość zawodową w administracji i samorządzie terytorialnym, placówkach naukowo-badawczych oraz organizacjach pozarządowych.

Dodatkowe informacje

http://www.pollub.pl/pl/kandydaci/studia-i-stopnia/kierunki-ksztalcenia/wydzial-inzynierii-srodowiska

Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 38 D,
20-618 Lublin
www.pollub.pl

Wydział Zarządzania
ul. Nadbystrzycka 38,
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 44, – 45 37.
rekrutacja.wz@pollub.pl

Wydział Podstaw Techniki
ul. Nadbystrzycka 38, 20 – 618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 45 17, – 45 41, – 46 73.
rekrutacja.wpt@pollub.pl

Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 46 10, – 44 39.
wb.rekrutacja@pollub.pl

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 38A, 20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 42, – 42 93, – 42 88.
rekrutacja.weii@pollub.pl

Wydział Mechaniczny
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 42 84
rekrutacja.wm@pollub.pl

Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Nadbystrzycka 40B
20-618 Lublin
tel.: +48 (81) 538 47 84, – 44 57,
kom. 782-531-540
rekrutacja.wis@pollub.pl

Szkoła Doktorska w Politechnice Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 38B/40
tel.: +48 (81) 538 46 69
fax: +48 (81) 538 46 69
sdwpl@pollub.pl