Finanse i rachunkowość

Uczelnia: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

Wydział: Ośrodek Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Dziedzina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze

Tryb studiów: e-learning

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą absolwentom zarządzać finansami w przedsiębiorstwie, rozwijać praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych (w tym z wykorzystaniem systemów informatycznych), sporządzać sprawozdania finansowe oraz rozwiązywać problemy finansowe na różnych szczeblach zarządzania w podmiotach gospodarczych.

Adresat studiów:

Studia o kierunku Finanse i rachunkowość, są przeznaczone dla osób, które:

  • zamierzają podjąć pracę, bądź pracują w działach finansowo-księgowych (księgowych, analityków finansowych, konsultantów, ekspertów, doradców biznesowych, menedżerów różnych obszarów),
  • prowadzą samodzielną działalność gospodarczą w ramach doradztwa podatkowego lub biur rachunkowych,
  • są zainteresowane podniesieniem kompetencji i kwalifikacji w tym zakresie

Czas trwania nauki:

Studia trwają 2 semestry, w czasie których realizuje się zajęcia w wymiarze 220 godzin dydaktycznych.

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
ul. Zamojska 47,
20-102 Lublin
www.wsns.lublin.pl

Punkt rekrutacyjny
tel.: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl

Dziekanat studiów licencjackich i magisterskich
tel.: +48 (81) 531 85 56
dziekanat@wsns.lublin.pl
podania@wsns.lublin.pl

Dziekanat studiów podyplomowych
tel.: +48 (81) 441 33 11
podyplomowe@wsns.lublin.pl