Finanse i rachunkowość

College: Higher School of Social Science in Lublin

Department: Center for Postgraduate Studies and Courses

Area: Natural sciences

Type: e-learning

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą absolwentom zarządzać finansami w przedsiębiorstwie, rozwijać praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych (w tym z wykorzystaniem systemów informatycznych), sporządzać sprawozdania finansowe oraz rozwiązywać problemy finansowe na różnych szczeblach zarządzania w podmiotach gospodarczych.

Adresat studiów:

Studia o kierunku Finanse i rachunkowość, są przeznaczone dla osób, które:

  • zamierzają podjąć pracę, bądź pracują w działach finansowo-księgowych (księgowych, analityków finansowych, konsultantów, ekspertów, doradców biznesowych, menedżerów różnych obszarów),
  • prowadzą samodzielną działalność gospodarczą w ramach doradztwa podatkowego lub biur rachunkowych,
  • są zainteresowane podniesieniem kompetencji i kwalifikacji w tym zakresie

Czas trwania nauki:

Studia trwają 2 semestry, w czasie których realizuje się zajęcia w wymiarze 220 godzin dydaktycznych.

Higher School of Social Sciences in Lublin
ul. Zamojska 47
20-102 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl
www.wsns.lublin.pl

Higher School of Social Sciences in Lublin does not teach in English, therefore If you want to study in any field of study, you can learn Polish in:
The School of Polish Language and Culture
phone: (+48) 81 445 41 11
polski@kul.pl
www.kul.pl/school,21644.html