Finanse i rachunkowość

Університет: Вища Школа Суспільних Наук в Любліні

Департамент : Центр післядипломної освіти та навчання

Область науки : Точні та природничі науки

Формат навчання: e-learning

Ступінь: podyplomowe

Мова: Польська

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą absolwentom zarządzać finansami w przedsiębiorstwie, rozwijać praktyczne umiejętności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych (w tym z wykorzystaniem systemów informatycznych), sporządzać sprawozdania finansowe oraz rozwiązywać problemy finansowe na różnych szczeblach zarządzania w podmiotach gospodarczych.

Adresat studiów:

Studia o kierunku Finanse i rachunkowość, są przeznaczone dla osób, które:

  • zamierzają podjąć pracę, bądź pracują w działach finansowo-księgowych (księgowych, analityków finansowych, konsultantów, ekspertów, doradców biznesowych, menedżerów różnych obszarów),
  • prowadzą samodzielną działalność gospodarczą w ramach doradztwa podatkowego lub biur rachunkowych,
  • są zainteresowane podniesieniem kompetencji i kwalifikacji w tym zakresie

Czas trwania nauki:

Studia trwają 2 semestry, w czasie których realizuje się zajęcia w wymiarze 220 godzin dydaktycznych.

Вища Школа Cоціальних Наук
вул. Zamojska 47
20-102 Люблін
www.wsns.lublin.pl

Контактна інформація:
тел.: +48 (81) 531 85 56
Електронна пошта: dziekanat@wsns.lublin.pl
Електронна пошта: info@wsns.lublin.pl