Diagnoza, terapia i edukacja osób z autyzmem

Uczelnia: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

Wydział: Ośrodek Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: e-learning

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Cel studiów

  • dokładne i kompleksowe przekazanie wiedzy i kompetencji niezbędnej w pracy z dziećmi z autyzmem
  • przygotowanie Słuchaczy do pracy z osobami z autyzmem, właściwe komunikowanie się, dobór metod terapeutycznych wykorzystywanych w pracy z osobami z autyzmem,
  • rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem, na każdym etapie edukacyjnym
  • zdobycie umiejętności praktycznych w podejmowaniu działań rewalidacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w stosunku do osób z autyzmem

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
ul. Zamojska 47,
20-102 Lublin
www.wsns.lublin.pl

Punkt rekrutacyjny
tel.: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl

Dziekanat studiów licencjackich i magisterskich
tel.: +48 (81) 531 85 56
dziekanat@wsns.lublin.pl
podania@wsns.lublin.pl

Dziekanat studiów podyplomowych
tel.: +48 (81) 441 33 11
podyplomowe@wsns.lublin.pl