Diagnoza, terapia i edukacja osób z autyzmem

College: Higher School of Social Science in Lublin

Department: Center for Postgraduate Studies and Courses

Area: nauki społeczne

Type: e-learning

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Cel studiów

  • dokładne i kompleksowe przekazanie wiedzy i kompetencji niezbędnej w pracy z dziećmi z autyzmem
  • przygotowanie Słuchaczy do pracy z osobami z autyzmem, właściwe komunikowanie się, dobór metod terapeutycznych wykorzystywanych w pracy z osobami z autyzmem,
  • rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem, na każdym etapie edukacyjnym
  • zdobycie umiejętności praktycznych w podejmowaniu działań rewalidacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w stosunku do osób z autyzmem

Higher School of Social Sciences in Lublin
ul. Zamojska 47
20-102 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl
www.wsns.lublin.pl

Higher School of Social Sciences in Lublin does not teach in English, therefore If you want to study in any field of study, you can learn Polish in:
The School of Polish Language and Culture
phone: (+48) 81 445 41 11
polski@kul.pl
www.kul.pl/school,21644.html