Diagnoza, terapia i edukacja osób z autyzmem

Університет: Вища Школа Суспільних Наук в Любліні

Департамент : Центр післядипломної освіти та навчання

Область науки : nauki społeczne

Формат навчання: e-learning

Ступінь: podyplomowe

Мова: Польська

Cel studiów

  • dokładne i kompleksowe przekazanie wiedzy i kompetencji niezbędnej w pracy z dziećmi z autyzmem
  • przygotowanie Słuchaczy do pracy z osobami z autyzmem, właściwe komunikowanie się, dobór metod terapeutycznych wykorzystywanych w pracy z osobami z autyzmem,
  • rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem, na każdym etapie edukacyjnym
  • zdobycie umiejętności praktycznych w podejmowaniu działań rewalidacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w stosunku do osób z autyzmem

Вища Школа Cоціальних Наук
вул. Zamojska 47
20-102 Люблін
www.wsns.lublin.pl

Контактна інформація:
тел.: +48 (81) 531 85 56
Електронна пошта: dziekanat@wsns.lublin.pl
Електронна пошта: info@wsns.lublin.pl