Zarządzanie ochroną (służbą) zdrowia

Uczelnia: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

Wydział: Ośrodek Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Dziedzina nauki: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki społeczne

Tryb studiów: e-learning

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Cel studiów:

Celem studiów jest wykształcenie kadry menedżerskiej, przygotowanie słuchaczy do kierowania jednostką organizacyjną lub jej komórką w systemie służby zdrowia w podmiotach leczniczych publicznych i niepublicznych oraz innych instytucjach, które realizują zadania z zakresu ochrony zdrowia. Absolwent studiów podyplomowych dysponuje wiadomościami i umiejętnościami z zakresu kierowania placówką i personelem.

Adresat studiów:

  • absolwenci wyższych uczelni, osoby przygotowujące się do objęcia stanowisk kierowniczych w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz innych jednostkach organizacyjnych systemu służby zdrowia,
  • osoby, już pracujące lub zarządzające podmiotami leczniczymi, które chcą się doskonalić oraz zwiększyć wiedzę menedżerską w ochronie zdrowia,
  • osoby związane z ochroną zdrowia, zatrudnione w zakładach ubezpieczeniowych oraz terenowych organach administracji rządowej i samorządowej.

Czas trwania nauki:

Studia trwają 2 semestry, w czasie których realizuje się zajęcia w wymiarze 250 godzin dydaktycznych.

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
ul. Zamojska 47,
20-102 Lublin
www.wsns.lublin.pl

Punkt rekrutacyjny
tel.: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl

Dziekanat studiów licencjackich i magisterskich
tel.: +48 (81) 531 85 56
dziekanat@wsns.lublin.pl
podania@wsns.lublin.pl

Dziekanat studiów podyplomowych
tel.: +48 (81) 441 33 11
podyplomowe@wsns.lublin.pl