Zarządzanie ochroną (służbą) zdrowia

Університет: Вища Школа Суспільних Наук в Любліні

Департамент : Центр післядипломної освіти та навчання

Область науки : nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki społeczne

Формат навчання: e-learning

Ступінь: podyplomowe

Мова: Польська

Cel studiów:

Celem studiów jest wykształcenie kadry menedżerskiej, przygotowanie słuchaczy do kierowania jednostką organizacyjną lub jej komórką w systemie służby zdrowia w podmiotach leczniczych publicznych i niepublicznych oraz innych instytucjach, które realizują zadania z zakresu ochrony zdrowia. Absolwent studiów podyplomowych dysponuje wiadomościami i umiejętnościami z zakresu kierowania placówką i personelem.

Adresat studiów:

  • absolwenci wyższych uczelni, osoby przygotowujące się do objęcia stanowisk kierowniczych w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz innych jednostkach organizacyjnych systemu służby zdrowia,
  • osoby, już pracujące lub zarządzające podmiotami leczniczymi, które chcą się doskonalić oraz zwiększyć wiedzę menedżerską w ochronie zdrowia,
  • osoby związane z ochroną zdrowia, zatrudnione w zakładach ubezpieczeniowych oraz terenowych organach administracji rządowej i samorządowej.

Czas trwania nauki:

Studia trwają 2 semestry, w czasie których realizuje się zajęcia w wymiarze 250 godzin dydaktycznych.

Вища Школа Cоціальних Наук
вул. Zamojska 47
20-102 Люблін
www.wsns.lublin.pl

Контактна інформація:
тел.: +48 (81) 531 85 56
Електронна пошта: dziekanat@wsns.lublin.pl
Електронна пошта: info@wsns.lublin.pl