Zarządzanie ochroną (służbą) zdrowia

College: Higher School of Social Science in Lublin

Department: Center for Postgraduate Studies and Courses

Area: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki społeczne

Type: e-learning

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Cel studiów:

Celem studiów jest wykształcenie kadry menedżerskiej, przygotowanie słuchaczy do kierowania jednostką organizacyjną lub jej komórką w systemie służby zdrowia w podmiotach leczniczych publicznych i niepublicznych oraz innych instytucjach, które realizują zadania z zakresu ochrony zdrowia. Absolwent studiów podyplomowych dysponuje wiadomościami i umiejętnościami z zakresu kierowania placówką i personelem.

Adresat studiów:

  • absolwenci wyższych uczelni, osoby przygotowujące się do objęcia stanowisk kierowniczych w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz innych jednostkach organizacyjnych systemu służby zdrowia,
  • osoby, już pracujące lub zarządzające podmiotami leczniczymi, które chcą się doskonalić oraz zwiększyć wiedzę menedżerską w ochronie zdrowia,
  • osoby związane z ochroną zdrowia, zatrudnione w zakładach ubezpieczeniowych oraz terenowych organach administracji rządowej i samorządowej.

Czas trwania nauki:

Studia trwają 2 semestry, w czasie których realizuje się zajęcia w wymiarze 250 godzin dydaktycznych.

Higher School of Social Sciences in Lublin
ul. Zamojska 47
20-102 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl
www.wsns.lublin.pl

Higher School of Social Sciences in Lublin does not teach in English, therefore If you want to study in any field of study, you can learn Polish in:
The School of Polish Language and Culture
phone: (+48) 81 445 41 11
polski@kul.pl
www.kul.pl/school,21644.html