Zarządzanie BHP

Uczelnia: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

Wydział: Ośrodek Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne, nauki społeczne

Tryb studiów: e-learning

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Cel studiów:

Głównym celem studiów jest przygotowanie uczestników, według standardów europejskich do uzyskania najwyższego statusu i uprawnień w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy. Podwyższenie kwalifikacji osób zatrudnionych lub mających w przyszłości podjąć pracę w służbach BHP jest niezbędne zgodnie z obowiązującym prawem. Każdy zakład pracy zatrudniający ponad 100 osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany jest do utworzenia zakładowych służb BHP. Absolwenci na podstawie zdobytej wiedzy podczas studiów podyplomowych będą potrafili pomóc przedsiębiorstwom przygotować się do polskich i unijnych procedur regulujących obszar BHP oraz przyczynić się do wzrostu ich konkurencyjności.

Adresat studiów:

Osoby z wykształceniem wyższym (magisterskim lub licencjackim), które:

  • zamierzają podjąć pracę w służbach BHP,
  • pracują w służbach BHP i chcą uzyskać specjalistyczne, przyszłościowe kwalifikacje zawodowe,
  • są zainteresowane prowadzeniem samodzielnej działalności gospodarczej w obszarze BHP np. działalność szkoleniową, doradczą, ekspercką, audytorską, itp.

Czas trwania nauki:

Studia trwają 2 semestry, w czasie których realizuje się zajęcia w wymiarze 200 godzin dydaktycznych.

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
ul. Zamojska 47,
20-102 Lublin
www.wsns.lublin.pl

Punkt rekrutacyjny
tel.: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl

Dziekanat studiów licencjackich i magisterskich
tel.: +48 (81) 531 85 56
dziekanat@wsns.lublin.pl
podania@wsns.lublin.pl

Dziekanat studiów podyplomowych
tel.: +48 (81) 441 33 11
podyplomowe@wsns.lublin.pl