Zarządzanie BHP

College: Higher School of Social Science in Lublin

Department: Center for Postgraduate Studies and Courses

Area: nauki humanistyczne, nauki społeczne

Type: e-learning

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Cel studiów:

Głównym celem studiów jest przygotowanie uczestników, według standardów europejskich do uzyskania najwyższego statusu i uprawnień w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy. Podwyższenie kwalifikacji osób zatrudnionych lub mających w przyszłości podjąć pracę w służbach BHP jest niezbędne zgodnie z obowiązującym prawem. Każdy zakład pracy zatrudniający ponad 100 osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany jest do utworzenia zakładowych służb BHP. Absolwenci na podstawie zdobytej wiedzy podczas studiów podyplomowych będą potrafili pomóc przedsiębiorstwom przygotować się do polskich i unijnych procedur regulujących obszar BHP oraz przyczynić się do wzrostu ich konkurencyjności.

Adresat studiów:

Osoby z wykształceniem wyższym (magisterskim lub licencjackim), które:

  • zamierzają podjąć pracę w służbach BHP,
  • pracują w służbach BHP i chcą uzyskać specjalistyczne, przyszłościowe kwalifikacje zawodowe,
  • są zainteresowane prowadzeniem samodzielnej działalności gospodarczej w obszarze BHP np. działalność szkoleniową, doradczą, ekspercką, audytorską, itp.

Czas trwania nauki:

Studia trwają 2 semestry, w czasie których realizuje się zajęcia w wymiarze 200 godzin dydaktycznych.

Higher School of Social Sciences in Lublin
ul. Zamojska 47
20-102 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl
www.wsns.lublin.pl

Higher School of Social Sciences in Lublin does not teach in English, therefore If you want to study in any field of study, you can learn Polish in:
The School of Polish Language and Culture
phone: (+48) 81 445 41 11
polski@kul.pl
www.kul.pl/school,21644.html