Wychowanie seksualne w szkole

Университет: Высшая Школа Общественных Наук в Люблине

Департамент : Центр последипломного образования и обучения

Область науки: nauki społeczne

Формат обучения: e-learning

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

Studia adresowane są do pedagogów, psychologów, nauczycieli kierunków nauczycielskich pracujących w szkołach wszystkich typów, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do nauczania wychowania seksualnego, a także absolwentów pedagogiki i psychologii. W studiach mogą też wziąć udział także absolwenci studiów licencjackich. A także nauczyciele wychowania seksualnego, którzy chcą zaktualizować swoje umiejętności praktyczne. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych rozszerzyła swoją ofertę o zajęcia praktyczne z choreoterapii, arteterapii i muzykoterapii, które przygotowują nauczyciela do pracy z dziećmi w dzisiejszych czasach, gdy dochodzi do przemocy psychofizycznej i słownej, różnych dewiacji seksualnych u dzieci i młodzieży (zbiorowe gwałty, agresja i przemoc wyładowywana na przerwach i lekcji, poprzez telefony komórkowe i Internet, upokarzanie w ich seksualnej naturze – praca z młodzieżą trudną), dla których terapia tańcem, muzyką i sztuką, stanowi ważny element integralnego rozwoju emocjonalnego, psychofizycznego, kulturalnego i społecznego.

Высшая Школа Социальных Наук
ул. Zamojska 47
20-102 Люблин
www.wsns.lublin.pl

Контактная информация:
тел.: +48 (81) 531 85 56
Электронная почта: dziekanat@wsns.lublin.pl
Электронная почта: info@wsns.lublin.pl