Wychowanie seksualne w szkole

Університет: Вища Школа Суспільних Наук в Любліні

Департамент : Центр післядипломної освіти та навчання

Область науки : nauki społeczne

Формат навчання: e-learning

Ступінь: podyplomowe

Мова: Польська

Studia adresowane są do pedagogów, psychologów, nauczycieli kierunków nauczycielskich pracujących w szkołach wszystkich typów, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do nauczania wychowania seksualnego, a także absolwentów pedagogiki i psychologii. W studiach mogą też wziąć udział także absolwenci studiów licencjackich. A także nauczyciele wychowania seksualnego, którzy chcą zaktualizować swoje umiejętności praktyczne. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych rozszerzyła swoją ofertę o zajęcia praktyczne z choreoterapii, arteterapii i muzykoterapii, które przygotowują nauczyciela do pracy z dziećmi w dzisiejszych czasach, gdy dochodzi do przemocy psychofizycznej i słownej, różnych dewiacji seksualnych u dzieci i młodzieży (zbiorowe gwałty, agresja i przemoc wyładowywana na przerwach i lekcji, poprzez telefony komórkowe i Internet, upokarzanie w ich seksualnej naturze – praca z młodzieżą trudną), dla których terapia tańcem, muzyką i sztuką, stanowi ważny element integralnego rozwoju emocjonalnego, psychofizycznego, kulturalnego i społecznego.

Вища Школа Cоціальних Наук
вул. Zamojska 47
20-102 Люблін
www.wsns.lublin.pl

Контактна інформація:
тел.: +48 (81) 531 85 56
Електронна пошта: dziekanat@wsns.lublin.pl
Електронна пошта: info@wsns.lublin.pl