Wychowanie seksualne w szkole

College: Higher School of Social Science in Lublin

Department: Center for Postgraduate Studies and Courses

Area: nauki społeczne

Type: e-learning

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Studia adresowane są do pedagogów, psychologów, nauczycieli kierunków nauczycielskich pracujących w szkołach wszystkich typów, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do nauczania wychowania seksualnego, a także absolwentów pedagogiki i psychologii. W studiach mogą też wziąć udział także absolwenci studiów licencjackich. A także nauczyciele wychowania seksualnego, którzy chcą zaktualizować swoje umiejętności praktyczne. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych rozszerzyła swoją ofertę o zajęcia praktyczne z choreoterapii, arteterapii i muzykoterapii, które przygotowują nauczyciela do pracy z dziećmi w dzisiejszych czasach, gdy dochodzi do przemocy psychofizycznej i słownej, różnych dewiacji seksualnych u dzieci i młodzieży (zbiorowe gwałty, agresja i przemoc wyładowywana na przerwach i lekcji, poprzez telefony komórkowe i Internet, upokarzanie w ich seksualnej naturze – praca z młodzieżą trudną), dla których terapia tańcem, muzyką i sztuką, stanowi ważny element integralnego rozwoju emocjonalnego, psychofizycznego, kulturalnego i społecznego.

Higher School of Social Sciences in Lublin
ul. Zamojska 47
20-102 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl
www.wsns.lublin.pl

Higher School of Social Sciences in Lublin does not teach in English, therefore If you want to study in any field of study, you can learn Polish in:
The School of Polish Language and Culture
phone: (+48) 81 445 41 11
polski@kul.pl
www.kul.pl/school,21644.html