Wychowanie seksualne w szkole

Uczelnia: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

Wydział: Ośrodek Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: e-learning

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Studia adresowane są do pedagogów, psychologów, nauczycieli kierunków nauczycielskich pracujących w szkołach wszystkich typów, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do nauczania wychowania seksualnego, a także absolwentów pedagogiki i psychologii. W studiach mogą też wziąć udział także absolwenci studiów licencjackich. A także nauczyciele wychowania seksualnego, którzy chcą zaktualizować swoje umiejętności praktyczne. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych rozszerzyła swoją ofertę o zajęcia praktyczne z choreoterapii, arteterapii i muzykoterapii, które przygotowują nauczyciela do pracy z dziećmi w dzisiejszych czasach, gdy dochodzi do przemocy psychofizycznej i słownej, różnych dewiacji seksualnych u dzieci i młodzieży (zbiorowe gwałty, agresja i przemoc wyładowywana na przerwach i lekcji, poprzez telefony komórkowe i Internet, upokarzanie w ich seksualnej naturze – praca z młodzieżą trudną), dla których terapia tańcem, muzyką i sztuką, stanowi ważny element integralnego rozwoju emocjonalnego, psychofizycznego, kulturalnego i społecznego.

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
ul. Zamojska 47,
20-102 Lublin
www.wsns.lublin.pl

Punkt rekrutacyjny
tel.: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl

Dziekanat studiów licencjackich i magisterskich
tel.: +48 (81) 531 85 56
dziekanat@wsns.lublin.pl
podania@wsns.lublin.pl

Dziekanat studiów podyplomowych
tel.: +48 (81) 441 33 11
podyplomowe@wsns.lublin.pl