Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką

Uczelnia: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

Wydział: Ośrodek Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Dziedzina nauki: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki społeczne

Tryb studiów: e-learning

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Cel studiów:

Przekazanie narzędzi coachingowych użytecznych w pracy dietetyka; zdobycie umiejętności i kompetencji wymaganych w zmianie zachowań jednostki w leczeniu chorób dietozależnych oraz zmianie stylu życia. Poza wiedzą medyczną i fizjologiczną pogłębienie wiedzy na temat skutków spożywania określonych produktów żywnościowych dla funkcjonowania człowieka, jego samopoczucia, funkcji psychicznych, rozwoju depresji, chorób neurodegeneracyjnych. Poznanie podstawowych zasad i metod treningowych oraz zdobycie umiejętności pozwalających na budowanie świadomości i przekonaniu klienta o konieczności podejmowania codziennej aktywności fizycznej.

Adresat studiów:

Studia skierowane do absolwentów kierunków związanych z rozwojem osobistym psychologowie, dietetycy, technologowie żywności, pielęgniarki, lekarze, trenerzy personalni, osób związanych z promocją zdrowia oraz własnym rozwojem i zdrowym stylem życia.

Czas trwania nauki:

Program studiów obejmuje trzy semestry. Słuchacz ma do odbycia 60 godzin praktyki zawodowej.

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
ul. Zamojska 47,
20-102 Lublin
www.wsns.lublin.pl

Punkt rekrutacyjny
tel.: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl

Dziekanat studiów licencjackich i magisterskich
tel.: +48 (81) 531 85 56
dziekanat@wsns.lublin.pl
podania@wsns.lublin.pl

Dziekanat studiów podyplomowych
tel.: +48 (81) 441 33 11
podyplomowe@wsns.lublin.pl