Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką

Університет: Вища Школа Суспільних Наук в Любліні

Департамент : Центр післядипломної освіти та навчання

Область науки : nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki społeczne

Формат навчання: e-learning

Ступінь: podyplomowe

Мова: Польська

Cel studiów:

Przekazanie narzędzi coachingowych użytecznych w pracy dietetyka; zdobycie umiejętności i kompetencji wymaganych w zmianie zachowań jednostki w leczeniu chorób dietozależnych oraz zmianie stylu życia. Poza wiedzą medyczną i fizjologiczną pogłębienie wiedzy na temat skutków spożywania określonych produktów żywnościowych dla funkcjonowania człowieka, jego samopoczucia, funkcji psychicznych, rozwoju depresji, chorób neurodegeneracyjnych. Poznanie podstawowych zasad i metod treningowych oraz zdobycie umiejętności pozwalających na budowanie świadomości i przekonaniu klienta o konieczności podejmowania codziennej aktywności fizycznej.

Adresat studiów:

Studia skierowane do absolwentów kierunków związanych z rozwojem osobistym psychologowie, dietetycy, technologowie żywności, pielęgniarki, lekarze, trenerzy personalni, osób związanych z promocją zdrowia oraz własnym rozwojem i zdrowym stylem życia.

Czas trwania nauki:

Program studiów obejmuje trzy semestry. Słuchacz ma do odbycia 60 godzin praktyki zawodowej.

Вища Школа Cоціальних Наук
вул. Zamojska 47
20-102 Люблін
www.wsns.lublin.pl

Контактна інформація:
тел.: +48 (81) 531 85 56
Електронна пошта: dziekanat@wsns.lublin.pl
Електронна пошта: info@wsns.lublin.pl