Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką

College: Higher School of Social Science in Lublin

Department: Center for Postgraduate Studies and Courses

Area: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki społeczne

Type: e-learning

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Cel studiów:

Przekazanie narzędzi coachingowych użytecznych w pracy dietetyka; zdobycie umiejętności i kompetencji wymaganych w zmianie zachowań jednostki w leczeniu chorób dietozależnych oraz zmianie stylu życia. Poza wiedzą medyczną i fizjologiczną pogłębienie wiedzy na temat skutków spożywania określonych produktów żywnościowych dla funkcjonowania człowieka, jego samopoczucia, funkcji psychicznych, rozwoju depresji, chorób neurodegeneracyjnych. Poznanie podstawowych zasad i metod treningowych oraz zdobycie umiejętności pozwalających na budowanie świadomości i przekonaniu klienta o konieczności podejmowania codziennej aktywności fizycznej.

Adresat studiów:

Studia skierowane do absolwentów kierunków związanych z rozwojem osobistym psychologowie, dietetycy, technologowie żywności, pielęgniarki, lekarze, trenerzy personalni, osób związanych z promocją zdrowia oraz własnym rozwojem i zdrowym stylem życia.

Czas trwania nauki:

Program studiów obejmuje trzy semestry. Słuchacz ma do odbycia 60 godzin praktyki zawodowej.

Higher School of Social Sciences in Lublin
ul. Zamojska 47
20-102 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl
www.wsns.lublin.pl

Higher School of Social Sciences in Lublin does not teach in English, therefore If you want to study in any field of study, you can learn Polish in:
The School of Polish Language and Culture
phone: (+48) 81 445 41 11
polski@kul.pl
www.kul.pl/school,21644.html