Psychologia menedżerska

Uczelnia: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych

Wydział: Ośrodek Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: e-learning

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Cel studiów:

  • zapoznanie Słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami zakresu zarządzania małymi i dużymi zespołami pracowniczymi z punku widzenia badań psychologii, psychologii społecznej i psychologii zarządzania,
  • zapoznanie z nowoczesnymi metodami zarządzania i podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych tj. konflikt, kryzys,
  • udoskonalenie umiejętności interpersonalnych i menedżerskich,
  • kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy psychologicznej w zarządzaniu zespołem pracowników,
  • dokonanie wymiany doświadczeń w zarządzaniu zespołem pracowników wśród uczestników studiów podyplomowych.

Adresat studiów:

Studia kierowane są do osób w wyższym wykształceniem minimum licencjat i chcących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności skutecznego zarządzania zespołem pracowniczym i mają potrzebę zdobycia i rozwoju wiedzy o relacjach międzyludzkich w miejscu pracy. Adresatami są wszystkie osoby, które pracują z ludźmi na różnych poziomach relacji i zależności, a szczególnie do osób pełniących stanowiska kierownicze, lub osób planujących awans na pełnienie funkcji kierowniczych. Szczególnie zainteresowani tymi studiami są liderzy zespołów, menedżerowie, szefowie zespołów technicznych i produkcyjnych, inżynierowie, bowiem ukończone przez nich studia nie obejmowały zagadnień psychologicznych z zakresu zarządzania zespołem ludzi.

Czas trwania nauki:

Studia trwają 2 semestry.

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
ul. Zamojska 47,
20-102 Lublin
www.wsns.lublin.pl

Punkt rekrutacyjny
tel.: +48 (81) 531 85 56
info@wsns.lublin.pl

Dziekanat studiów licencjackich i magisterskich
tel.: +48 (81) 531 85 56
dziekanat@wsns.lublin.pl
podania@wsns.lublin.pl

Dziekanat studiów podyplomowych
tel.: +48 (81) 441 33 11
podyplomowe@wsns.lublin.pl